artikkel

Värske rahvusvaheline uuring kiidab Eesti vabakonna võimekust, kuid viitab ka mitmetele murekohtadele

laine
Foto: USAID

Avalikuks on saanud värske Ida-Euroopa ja Euraasia vabaühenduste elujõulisust võrdlev indeks, mida koostab iga-aastaselt USA Arengukoostöö Agentuur (USAID). Uuringus tunnustatakse Eesti vabaühenduste üldist võimekust ning tegutsemisvabadust. Samas tuntakse muret vähemusi esindavaid ühendusi tabanud rünnakute pärast.

Uuringus hinnatakse seitset mõõdet: seadusandlik keskkond, tegutsemisvõimekus, majanduslik elujõulisus, huvikaitse, teenuste osutamine, tugistruktuurid ning avalik maine. Eesti on indeksis võrreldud 24 riigi seas enamikus näitajatest esikohal. 

“Eesti vabaühendused on olnud läbi aastate teistele piirkonna riikidele teenäitajaks, mis annab tunnistust siinse kodanikuühiskonna elujõulisusest. Samas seab see meile ka vastutuse mitte senistele edusammudele puhkama jääda, vaid jätkata tööd läbipaistva rahastuse ja läbimõeldud strateegiliste partnerluste nimel riigiga ning seista vastu mõningate valdkondade ühendusi tabanud rünnakutele,” kommenteeris uuringu tulemusi Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf.

Uuringus tuuakse murettekitavate arengutena välja sagenenud rünnakuid inimõiguste, vähemuste või võrdõiguslikkusega tegelevate organisatsioonide suunal nii kohalikul kui ka riigi tasandil. Laidetakse ka ebaühtlase läbipaistvusega rahastamispraktikaid erinevates ministeeriumites. Lisaks tuuakse uuringus välja kasvavat lõhet vabaühenduste seas, kellest võimekamatel on ligipääs erinevatele rahastusallikatele, ent paljud on raskustes ka kohaliku tasandi huvikaitsega.

Teistest uuringus kajastatud riikidest on suurima arengu läbi teinud Leedu vabakond, kes on ühenduste huvikaitsevõimekuselt Eestist ette liikunud. Vabaühenduste võimekus väheneb samal ajal kõige selgemalt Poolas, Bulgaarias ja Serbias.

Loe kokkuvõtet Eesti vabakonna hetkeseisust siit.

Vaata riikide tulemuste võrdlusi siit.

Lisainfo:
Kai Klandorf 
Vabaühenduste Liit 
+372 5813 3236 
kai@heakodanik.ee