Uudised

Vasta lõimumisvaldkonna võrgustiku küsitlusele

laine uudised-laine
31. august 2015

Liitu lõimumisvaldkonna info (LÕVI) koostöövõrgustik kutsub kõiki organisatsioone, kes soovivad liituda, vastata lühikesele ankeedile.

Küsitlus aitab projekti korraldajatel paremini mõista sihtgrupi vajadusi ja ootusi muukeelse kommunikatsiooni ja sidusama ühiskonna saavutamise osas.

Kõigi vastajate vahel loositakse välja üllatusauhind! Küsimustiku täitmine võtab aega viis minutit.

Ankeet eesti keeles. 

АНКЕТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.