Uudised

Võrdõigusvolinik otsib võrdse kohtlemise nõunikku

laine uudised-laine
19. november 2015

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik otsib oma meeskonda nõunikku, kes asub nõustama eurorahade kasutamisega seotud üksusi ehk toetuste edasijagajaid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise nõuetes.

Nõuniku tööülesanneteks on:

 • võrdse kohtlemise ja Eesti elu edendamine;
 • õigusaktide analüüs ja hindamine;
 • ametnike nõustamine ja koolitamine, sh koolitusprogrammide koostamine;
 • koostöö ja avatuse edendamine;
 • info- ja juhendmaterjalide koostamine ja levitamine.

Kandidaadilt oodatakse:

 • vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi;
 • töökogemust vähemalt ühes tööülesannetega seotud valdkonnas, kasuks tuleb kogemus ka erasektorist;
 • head analüüsioskust ja võimet näha seoseid;
 • loovust ja kogemusi info koondamisel ja edastamisel;
 • söakust avalikuks esinemiseks;
 • teadmisi võrdse kohtlemise poliitikatest ning õigusaktidest, Euroopa Liidu eesmärkidest ning struktuuri- ja investeerimisfondidest;
 • valmidust inimestega koos töötamiseks ja iseseisvat eesmärgipüstituse oskust;
 • kella tundmist ja rahulikku meelt;
 • kõrgtasemel (C1) eesti ja väga heal tasemel (B2) inglise keelt, kasuks tuleb vene keele oskus.

Tööle asumine esimesel võimalusel. Töö on täisajaga, ametniku teenistussuhe on tähtajaline ja kestab kuni 31.12.2020, töökoht asub Tallinnas. Brutotöötasu kuus: 1494 eurot.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende perekondlikust seisust, soost, soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast ja veendumustest, vanusest või puudest. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse alaesindatud soost kandidaati.
Voliniku kantselei tööruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimesele. Vajadusel kohandatakse töökoht ja -vahendid sobivaks erivajadustega töötajale.

Kandideerimiseks tuleb saata 17. detsembriks  2015 voliniku kantseleisse:

 • (digitaalselt) allkirjastatud motiveeritud kandideerimisavaldus, kus selgitate, miks soovite seda tööd ning miks just Teie sobite seda tegema (kuni 1 A4 lk);
 • elulookirjeldus.

Puudulike, vorminõuetele mittevastavate või allkirjastamata dokumentidega kandidaatide dokumendid jäetakse sisuliselt läbi vaatamata.

Dokumendid saadetagu e-kirjaga aadressile: info@svv.ee või posti teel: Võrdõigusvoliniku kantselei, Endla 10a, 10142 Tallinn; ümbrikul märksõnaga „Konkurss“.

Lisainformatsioon tel: 626 9059