EMSLi üldkoosolek 2016

Aasta tagasi kinnitas lugupeetud liikmeskond üldkoosolekul aastaruande, valis uued nõukogu liikmed, vaatasime tagasi Eesti kodanikuühiskonna proovikividele viimase 25 aasta jooksul ning rääkisime sellest, mis peaks olema EMSLi visiooniks ja strateegilisteks suundadeks aastatel 2017-2020.