19 03 2019 kohtumise kokkuvõte

19 03 2019 kohtumise kokkuvõte