Suvekool 2004

 

Kuues suvekool toimus 03.-04.09.04 Jäneda Mõisas. Läbivaks teemaks oli kapital. Vaata tehtud ettekandeid

EMSL tänab osalejaid, esinejaid ning vabatahtlikke, tänu kellele suvekool edukalt õnnestus.

Suvekoolis tehtud ettekanded ja koolitusmaterjalid leiab siit:
Rahastamise erinevad viisid
Rahastamine ja toetused avalikust sektorist – ootused ja arengud (EKAK)
Organisatsiooni nõukogu arendamine ja roll rahastamisel
Finantsplaneerimine ühenduses
Liikmed ja teenused (Kasumi teenimine ei ole patt)
Liikmed ja teenused (Eesti Kaubandus – Tööstuskoja näide)
Inimressursi juhtimine
Inimressursi juhtimine (Erasektori vabatahtlike roll organisatsiooni arendamisel)
Mõtleme laiemalt: rahvusvaheline tegevus
Raha: asjad vs vaimsus

Taustamaterjal suvekoolis käsitletud teemade kohta:
Jätkusuutlik areng. Teoreetilised ja praktilised dilemmad.
EKAKi rakendamise tegevuskava aastateks 2004-2006
Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaud
– "Inglise EKAK" ehk COMPACT