Üldkoosolek 2017

2017. aasta üldkoosolek toimus 26. mail kell 14:00-17:00 Tallinnas Sõltumatu Tantsu Laval.

Kavas oli

Majandusaasta aruande kinnitamine (tutvu 2016. aasta aruandega)

EMSLi strateegia 2017-2020 tutvustus ja arutelu (EMSLi strateegiadokument 2020, loe ka sihtidest lähemalt), tegevused 2017. aastal.

Liikme- ja võrgustikutöö põhimõtete arutelu (uuest strateegiast lähtuvad)

Nõukogu liikmete valimine

Kandidaadid:

1. Katrina Koppel (esitaja Eesti Noorteühenduste Liit)

Katrina taustaks on tudengiliikumine ja kõrgharidusega seotud teemad. Läbi oma töö ja õpingute ülikoolis on ta omandanud kodanikuühiskonna kohta nii praktilised kui teoreetilisemat laadi teadmised. Iseäranis põhjalikult on Katrina tegelenud rahvusvaheliste tudengite õiguste ning nende diskrimineerimise vähendamisega Eestis.

EMSLi nõukogus tuleb Katrinale kasuks ka tema varasem kogemus EMSLis – ta oli väga tihedalt seotud 2016 aasta keskpaigas ja lõpus loodud liikmestrateegia mõtestamise ja kirjutamisega.

2017. aastast alates on Katrina European Students` Union ESU laiendatud juhatuse liige, mis näitab üles tema soovi tegeleda laiemalt tudengite õigustega ka Euroopa tasandil. Samuti kuulub Katrina soolise võrdõiguslikkuse nõukokku, mis on kokku kutsutud Eesti valitsuse poolt. Leiame, et Katrina pühendumus ja mitmekülgne kogemuste ja kontaktipagas nii haridusmaastikul kui ka kodanikuühiskonnas teevad temast suurepärase kandidaadi EMSLi nõukokku.

2. Liisa Past (esitaja Eesti Väitlusselts)

Eesti Väitlusselts esitab oma teenelise liikme ja kahe kümnendi jooksul ühingusse palju panustanud Liisa Pasti kandidatuuri EMSLi nõukogusse.

Liisa on kommunikatsiooni- ja küberturvalisuse ekspert, kes kandideerib nõukogusse teiseks ametiajaks. “Nõukogu liikmena pean lisaks järelevalvefunktsioonile, mille täitmisel seisan katusorganisatsiooni liikmete ja kogu sektori parimate huvide eest, oluliseks ka tegevbüroo ja juhi toetamist. Viimasel kolmel aastal oleme Marise ja tema tiimiga leidnud selleks hea rütmi ning olen saanud kaasa aidata kõige erinevamatele tegemistele EMSL-i strateegiast kuni Hea Kodaniku valmimiseni, konkreetsed eestkostealgatused ja Huvikaitselabor sinna hulka,” ütles Liisa kandideerimise põhjuste kohta.

Liisa on tosinkonnal viimasel aastal andnud kommunikatsioonialast nõu nii rahvusvahelistele suurettevõtetele kui valitusasutustele, samal ajal töötades kodanikeühendustega kogu Euroopas ning ka USAs. Ta on koolitanud nii suhtekorralduse ja meediasuhete kui ka avaliku esinemise valdkonnas. Lisaks on Liisal enam kui kümme aastat kogemust väitluse ja avaliku kõne treenerina. Ta on panustanud rahvusvahelises väitlusharidusliikumises ja olnud treener üle maailma.

Liisa lõpetas Columbia Ülikooli New Yorgis politoloogia ja psühholoogia erialal ja sai meediauuringute kraadi Tartu Ülikoolist ning on pidanud mainekujunduse, kommunikatsioonijuhtimise ja poliitilise kommunikatsiooni alaseid loenguid mitmetes ülikoolides.

Eesti Väitlusselts on saanud tagasisidet, et tema panus on väärtuslik ja seega oleks tema jätkamine EMSLi seisukohalt igati tervitatav.

Arutelu:  Mis saab kodanikuühiskonnast Euroopas?

Tegime otselülituse Ungarisse ja Rumeeniasse ja küsisime sealsetelt vabakonna eestkõnelejatelt, mis täpsemalt on nende riigis toimumas. Seejärel küsisime üksteiselt, kui lai on kodanikuruum Eestis ja kuidas seda kindlustada. Teiste seas rääkisid Vera Mora (Ökotars Foundation, Ungari, Andrei Pop (Civil Society Development Foundation, Rumeenia), EMSLi liikmetest Sigrid Solnik (Arengukoostöö Ümarlaud), Herman Kelomees (Eesti Väitlusselts) ja Kari Käsper (Eesti Inimõiguste Keskus). Arutelu juhtis Margo Loor.

Fotosid üldkoosolekust näeb siit.