Uudised

38 Noored Kooli programmi osalejat asuvad õpetama koolides üle Eesti

laine uudised-laine
21. august 2020

Noored Kooli seni suurima, 14. lennu osalejad lõpetasid terve suve kestnud ettevalmistuskoolituse ja asuvad tööle õpetajana koolides üle Eesti.

Täna anti koolijuhtidele üle Noored Kooli 14. lennu osalejad, kes töötavad järgmise kahe aasta jooksul õpetajana ja läbivad samal ajal intensiivse koolitusprogrammi. 38 osalejat valiti välja 344 kandidaadi seast ning nende seas on endisi teadlasi, arste, sisearhitekte, finantsjuhte, kommunikatsiooni- ja turundusspetsialiste ja teiste valdkondade esindajaid, aga ka värskeid ülikoolilõpetajaid erinevatelt erialadelt – biomeditsiinist riigiteadusteni. Ettevalmistuskoolituse käigus on nad omandanud õpetaja ja eestvedajana alustamiseks vajalikud baasoskused ja -hoiakud.

Programmi osalejaid tervitas Noored Kooli nõukogu esimees, Swedbank Eesti juhatuse liige Tarmo Ulla, kes märkis, et programmi osalejate arvu suurenemine toob kaasa suurema mõju Eesti haridussüsteemile. “Aastal 2007 alustas Noored Kooli programmi esimeses lennus 11 inimest. Tänavu liitus Noored Kooliga pea 4 korda rohkem võimekaid ja motiveeritud hariduse eestvedajaid, kes seisavad iga õpilase eest programmi partnerkoolides, aga hiljem ka laiemalt Eesti hariduses,” lausus Tarmo Ulla.

Alustavatele õpetajatele edastas oma tervitused ka Noored Kooli nõukogu liige, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Ta tõi esile, et programmil on märkimisväärne roll Eesti noorte edasiõppimise määra paranemisel. “Noored Kooli seadis endale juba mitu aastat tagasi eesmärgiks, et võimalikult paljud Eesti noored omandaksid keskhariduse. Usun, et ka teie annate endast kõik, et meie noored ei jätaks kooliteed pooleli, ja panustate koos kogu kooliperega sellesse, et neil oleks parimad tulevikuvõimalused,“ sõnas Kristi Vinter-Nemvalts.

Enamik 14. lennu osalejaid juba teavad, kus ja mis aineid nad järgmise kahe aasta vältel õpetavad. Tänase seisuga asub kaheksa Noored Kooli uut osalejat tööle loodusainete õpetajana, kuus inimest hakkab õpetama eesti keelt ja kirjandust, viis inimest matemaatikat, sama palju asub tööle algklasside õpetajana ja neli asub tööle inglise keele õpetajana. Kolm Noored Kooli osalejat asub õpetama ajalugu ja ühiskonnaõpetust, üks eesti keelt teise keelena ja veel üks vene keelt võõrkeelena.

Noored Kooli 14. lennu osalejad hakkavad töötama Tallinna ja Harjumaa, Ida-Virumaa, Raplamaa, Pärnumaa, Tartumaa, Põlvamaa ja Saaremaa koolides.

Lisainfo 14. lennu osalejate kohta: https://www.nooredkooli.ee/lend14

Lisainfo: Noored Kooli kommunikatsioonijuht Vladislav Lušin, tel. 5836 6401, vladislav@nooredkooli.ee

SA Noored Kooli on vabaühendus, mis loob kasvukeskkonna haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Selleks valitakse programmi erinevatelt elualadelt võimekaid tulevasi eestvedajaid, kes soovivad anda oma panuse Eesti hariduses peituvate probleemide lahendamiseks. Programm pakub neile koostöös Tallinna Ülikooliga mitmekülgset õpetamis- ja juhtimiskoolitust ning tugisüsteemi. Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või rakendada oma kogemusi ja oskusi mõnes teises rollis. Noored Kooli on 14 aasta jooksul toonud haridusse 250 inimest, kellest enamus töötab edasi haridusvaldkonnas.