Uudised

Afganistani ämmaemandad saavad kätte Eesti e-õppe tunnistused

laine uudised-laine
13. november 2019

Homme, 14. novembril lõpeb piduliku aktusega kevadel alanud tervisehariduse edendamise koolitus Afganistanis. Neljandat korda e-õppe vormis läbi viidav ämmaemandate koolitus toimus sel aastal Sheberghani linnas, Jawzjani provintsis, Põhja-Afganistanis. Ibn Yamin nimelises terviseinstituudis käisid 7 kuu jooksul koos 30 ämmaemandust õppivat tudengit ja juba praktiseerivat ämmaemandat, kes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) lektorite ja tudengitest mentorite abiga lahendasid e-õppes erinevaid naiste tervisega seotud küsimusi.

MTÜ Mondo arengukoostöö projekti raames antakse kohalikes raadiojaamades eetrisse naiste tervise teemalisi teateid. Oktoobris käisid täiendõppe läbinud ämmaemandad tervisehariduslikke loenguid andmas piirkonna viies kooli, kokku 720-le koolitüdrukule. Järgnevatel kuudel viivad koolituse läbinud ämmaemandad provintsi neljas maapiirkonnas ellu tervise- ja hügieenikampaaniat. Kohalik õppeasutus saab vajalike õppevahendeid ja -tarvikuid. Kursust jälgib Afganistani Ämmaemandate Ühingu (AMA) liige, kes aitas valida osalejad ja kontrollib kursuse vastavust kohaliku õppekavaga. Samuti töötab kursuse juures meditsiiniharidusega tõlk.

Videosilla vahendusel homme TTK tunnistust kätte saav Marzia Bignizhad kiidab kursust: “Ma ei ole veel kunagi Sheberghani linnast kaugemal käinud, kuid oskan inglise keelt ja hindan väga, et sain osaleda sellel kursusel. Olen saanud kursuse jooksul juurde palju enesekindlust, et jagada oma erialalisi kogemusi teiste naistega. Afganistanis on ikka veel suureks probleemiks, et mehed ei tohi ravida naispatsiente ja nii ei saagi paljud naised raseduse ja sünnituse ajal vajalikku terviseabi. Minu suurim unistus on saada heaks arstiks, et anda naistele parim võimalik arstiabi,” ütleb ta.

Poole miljoni elanikkonnaga Jawzjani provints asub Põhja-Afganistanis, piirneb Turkmenistani ja Uzbekistaniga ning on põllumajanduslik piirkond. Valdav osa elanikkonnast on usbekid, vähemus turkmeene. Ämmaemanduse teenuse kättesaadavus on Afganistanis piirkonniti äärmiselt ebaühtlane, linnade ja haiglate keskne. Selles valguses on määrava tähtsusega maapiirkondades toimetavate ämmaemandate ettevalmistus ning nende valmisolek ja võimalused kohalike elanike terviseprobleeme ennetada ja lahendada. Jawzjani provintsi keskuses Sheberghanis asub provintsi ainuke haigla, mis suudab teenindada päevas 30 patsienti, neist 10 lapseootel või sünnitavat naist. Mondo, TTK ja AMA koostöös täiendatakse kohalikke õppekavasid vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja Afganistani riiklikule CME (kogukonnapõhine ämmaemanduse haridus) programmile ning suurendatakse kohalike ämmaemandate erialalisi pädevusi naiste tervise edendajatena.

Mondo on Põhja-Afganistani naiste ja tüdrukute terviseharidust koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga edendanud alates 2015. aastast. Lisaks toetab Mondo üheksandat aastat Ida-Afganistanis Jalalabadis asuvat tüdrukutekooli, kus samuti tänavu terviseteemaline kampaania läbi viidi.

Mondo tegevusi Afganistanis rahastavad Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest ning eraannetajad.

Sobilikud fotod uudisloo juurde leiate siit.

Lisainfo:
Riina Kuusik-Rajasaar
MTÜ Mondo arengukoostöö valdkonnajuht
56 98 3050

Silja Mets-Oja
Tervishariduse keskuse juhataja
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
517 5146

Taustaks:
Mondo on juba 11 aastat pühendunud haridusalasele arengukoostööle Põhja-ja Ida-Afganistanis. 2008. aastal Helmandi provintsi lähetatud tervishoiueksperdid aitasid üles ehitada piirkonna meditsiinisüsteemi. Alates 2011. aastast on Mondo koolitanud Põhja-ja Ida-Afganistani naisi ja erivajadusega inimesi ning toetanud tüdrukute kooli Jalalabadis, kus õpivad sõjaohvrite lapsed ja orvud. 2015. aastal alustas MTÜ Mondo koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, et parandada Afganistani ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide taset ning tõsta Afganistani õppejõudude ja praktiseerivate ämmaemandate erialalisi pädevusi e-õppe vahendusel. Tänaseks on täiendkoolitust kokku saanud 121 ämmaemandat, kes on omakorda läbi viinud tervisekasvatuslikke loenguid rohkem kui 4700 koolitüdrukule.  Kuus piirkondlikku meditsiinikooli on saanud kaasaegseid õppevahendeid ja haiglad sisseseadet. Hinnanguliselt jõuab parem sünnitusabi 100 000 naiseni Põhja- ja Ida-Afganistanis. Täienduskoolitusi on saanud ka päästetöötajad. 2016. aastal koolitati 20 Kabuli tuletõrjujat, kes nüüdseks on asunud tööle instruktoritena, et suurendada päästevõimekust üle Afganistani. 2018. aastal toetati Faryabi provintsikeskuses Andkoys asuvat Yengi Shadab instituuti õppekava rahvusvaheliste nõuete ja Afganistani riikliku ämmaemanduse õppekavaga vastavusse viimisel. Enne Mondo pakutud koolitust oli piirkonnas vaid 10 ämmaemandat, kes teevad külades visiite ja pakuvad rasedus-ja sünnitusjärgset abi naistele, kel haiglasse tulla pole võimalik.

Viimase 10 aasta jooksul on Afganistani naiste ligipääs tervishoiuteenustele paranenud ja vastavalt on paranenud ka tervisenäitajad. Aastatel 2003-2012 kasvas koolitatud ämmaemandate arv 467lt 3000ni. Koolitatud ämmaemandaga (ehk jälgitud) sünnituste osakaal on järk-järgult kasvanud, ulatudes optimistlikumate hinnangute kohaselt 38%ni. Kui 2003. aastal oli naiste suremus sünnitusel Afganistanis 1600/100 000 sünnituse kohta (üks kõrgemaid maailmas), siis 2013. aastaks oli see kahanenud 325-450 surmani (erinevad uuringud pakuvad erinevaid andmeid) 100 000 sünnituse kohta. Võrdluseks – Eestis on sama arv 2 naist 100 000 sünnituse kohta. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava kvaliteedi tagab vastavus ICM (International Council of Midwifery ) hariduse nõuetele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 21 ning rahvusvahelisele akrediteerimise nõuetele. TTK ämmaemanduse õppejõud soovivad jagada oma teadmisi ja kogemusi Afganistani ämmaemandate õppekava arendamisel ning leida parimaid lahendusi õppeprotsessi kavandamiseks ja läbiviimiseks (metoodika, praktika, IT-lahendused). Samuti pakub kõrgkooli ämmaemanduse õppejõududele huvi töötada kultuuriliselt väga erinevas keskkonnas ja kohandada meie õppemeetodeid nende vajadustega. Ühtlasi toetab antud tegevus ka kõrgkooli enda õppekava arengut ning pakub olulist praktikaõpet üliõpilastele, kes osalevad täienduskoolitusel mentoritena.