Uudised

Alanud on poliitikakujundamise oskuste arendamise programmi eelregistreerimine teiseks poolaastaks

laine uudised-laine
23. juuli 2018
Praxis kutsub osalema poliitikakujundamise oskuste arendamise koolitusprogrammis. Avatud on eelregistreerimine augusti ja septembri koolitustele ning kättesaadav on info kõikide II poolaasta koolituste kohta. Ülevaatlik koolituste ajakava on kättesaadav SIIT ning lisatud ka riigitöötaja iseteenindusportaali materjalide alla. Koolitustele eelregistreerimine toimub läbiriigitöötaja iseteenindusportaali.

Koolitusprogramm on jagatud neljaks mooduliks. Läbida võib kõik neli moodulit või valida endale välja vaid vajalikud koolitused. Programmi üldtutvustus on SIIN, siinse teavituskirja edasises osas on kokkuvõte moodulitest ja sihtrühmadest ning korraldusest, samuti otselingid eelregistreerimise keskkonda. Kirja lõpus oleva “ava koolituse info” avamisel kuvatakse teile I mooduli koolitus. Teised avatud koolitused eelregistreerimiseks leiate riigitöötaja iseteenindusportaalist SIIT.

Igas koolitusrühmas on 20 kohta. Koolitused on osalejatele ettenähtud mahus osalemise korral tasuta. Katkestamisel tuleb tasuda koolituskoha maksumus osalejal endal.

Osaleja kinnitab eelregistreerumisel, et on osalemise tingimustest (sh katkestamise tasust) teadlik. Loe täpsemat teavet osalemise tingimuste kohta SIIN.

EELREGISTREERIMINE SÜGISEL TOIMUVATESSE RÜHMADESSE ON AVATUD JÄRGNEVALT.

ESIMENE MOODUL: 2-päevane poliitikakujundamise aluste koolitus „Poliitikakujundamise ja kaasamise ABC“

I mooduli sihtrühmaks on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste asutuste ning vabaühenduste esindajad. Koolitus sobib eriti hästi neile, kes on värskelt ametisse asunud ja/või ei ole varem vastutanud poliitikate loomise ja kaasamise korraldamise eest. I mooduli päevakava leiate SIIT.

12.-13. september 2018, EELREGISTREERU SIIN 

TEINE MOODUL: 3-päevane poliitikakujundamise süvakoolitus „Protsessijuhtimise ja kaasamise oskused“

Sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ning hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest. Koolitusel osalemise eelduseks on poliitikakujundamise baasteadmiste olemasolu, mis võivad olla omandatud baaskoolitusel, ülikoolis või ka töise praktika käigus. Osalejate arusaamade ühtlustamiseks tuletatakse koolituse sissejuhatuses küll põhimõisted meelde, kuid põhirõhk on avatud poliitikakujundamist puudutavate teadmiste ja oskuste omandamisel. II mooduli esialgse päevakava leiateSIIT.

  1. september; 5. oktoober ja 11. oktoober,EELREGISTREERU SIIN 

KOLMAS MOODUL: 2-päevane süvendatud mõju hindamise ja selle esmaste meetodite koolitus „Mõjude hindamine poliitikakujundamises. Tulu-kulu analüüs ja seotud meetodid“

Sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ning hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest. Koolitus on vajalik neile, kes valmistavad ette (alternatiivsete) projektide, meetmete, poliitikate otsuseid ja kes tahavad saada aru, kuidas erinevate plaanide mõjusid hinnata ning kulu-tulu analüüsiga need mõjud ühtsesse raamistikku koondada. III mooduli esialgse päevakava leiate SIIT.

  1. september 2018 ja 13. september 2018,EELREGISTREERU SIIN
  2. september 2018 ja 20. september 2018,EELREGISTREERU SIIN 

NELJAS MOODUL: 3-päevane Ri koolitus ja analüüsimeetodite süvakoolitused

Sihtrühma kuuluvad poliitikakujundajad ja analüütikud keskvalitsuse ametiasutustest ja hallatavatest asutustest, samuti kohalike omavalitsuste ametiasutustest ja vabaühendustest. R on vajalik ja kasulik kõigile, kellel on vaja analüüsida või visualiseerida väiksemaid või suuremaid andmemahtusid. Koolitusele võivad tulla kõik, kellel on huvi andmete süstematiseerimise vastu. Eriti oodatud on need, kes tahavad osaleda edasistel IV mooduli kvantitatiivsete analüüsimeetodite koolituspäevadel, kuid ei oma varasemat kogemust R-iga töötamisel.

Eelregistreerimiseks on avatud analüüsitarkara Ri koolitus. Esialgse päevakava leiate SIIT.

3-päevane Ri koolitus: sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R, moodne R, visualiseerimine ja automatiseerimine R-is.

R on vajalik ja kasulik kõigile, kellel on vaja analüüsida või visualiseerida väiksemaid või suuremaid andmemahtusid. Koolitusele võivad tulla kõik, kellel on kokkupuude või huvi andmete süstematiseerimise või analüüsi vastu, nt need

  1. kes tahaksid lisaks praegu kasutatavale analüüsiprogrammile (nt Stata, SAS, SPSS, Excel) õppida uuemaid ja kaasaegseid võimalusi;
  2. kes tahavad praeguseid analüüsiülesandeid automatiseerida;
  3. kellel on andmete ladustamise programmile vaja liidestada analüüs;
  4. kellel sellised otsesed vajadused puuduvad, aga on huvi suuremate või väiksemate andmehulkade analüüsimise ja visualiseerimise vastu;
  5. kes tahavad täisväärtuslikult osaleda IV mooduli kvantitatiivsete analüüsimeetodite koolituspäevadel.
  1. september; 19. september ja 26. september 2018,EELREGISTREERU SIIN

KORRALDUS

Koolituste toimumise info on kättesaadav vastava koolitussündmuse juures riigitöötaja iseteenindusportaalis.

Otsus koolitusgruppi arvamise kohta langetatakse hiljemalt 5 tööpäeva enne valitud koolituse toimumist, kuid võimalusel varem. Otsusest teavitatakse e-kirja teel. Esimestest gruppidest välja jäänud sihtrühma liikmed võivad hiljem registreeruda II poolaastal algavatesse edsistesse koolitusrühmadesse.

Koolituse toimumine tühistatakse või lükatakse edasi juhul, kui gruppi on registreerunud alla 15 inimese. Tühistamise või edasilükkamise teade saadetakse osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse planeeritud toimumist.

Projekti viiakse ellu Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikantselei tellimusel ning Praxise, Centari jt koolitajate ning praktikute koostöös. Programmi finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarve omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

Kontakt:

Reelika Ermel

Mõttekoda Praxis

reelika.ermel@praxis.ee

+372 640 8006