Uudised

Anna Frank-Viron ja lastemaja valiti aasta seksuaaltervise edendajaks

laine uudised-laine
14. mai 2019

Eesti Seksuaaltervise Liit valis 2018. aasta seksuaaltervise edendajaks sotsiaalkindlustusameti lastemaja ja selle juhi Anna Frank-Vironi. Auhinnaga soovitakse tunnustada inimest, kes on Eestis seksuaaltervise valdkonnas eriliselt silma paistnud, kes on oma eeskuju ja entusiasmiga innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu. 

Marie Abel, Eesti Seksuaaltervise Liidu president: „Lastemaja ja Anna Frank-Viron esitati ESTLi liikmete poolt 2018 auhinna kandidaadiks koos põhjendustega „Anna on lastemaja juhi ja eestvedajana andnud suure panuse võitlemaks laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Lastemaja näol on tegu ülivajaliku algatusega koondada laste abi ühte sõbralikku keskkonda. Näitab kätte suundumuse, et Eestis peab olema absoluutselt kõigis otsustes prioriteediks kõigile lastele õnneliku ja arengut toetava lapsepõlve tagamine. Sellest sõltub, kuidas tulevased täiskasvanud oma elus hakkama saavad, kui palju on Eestis edaspidi levinud vägivald, kiusamine, kuritegevus. Mitte ühelgi täiskasvanul ei ole õigust rikkuda ära kellegi lapsepõlv. Laste endi vaheliste kuritegevuse ilmingute vältimisele aitab kaasa ka kooli seksuaalharidus. Seksuaalkuriteod laste suunas on üks vägivalla kõige ekstreemsemaid vorme – selle vältimine ja tehtud kahjude vähendamine peab olema fookuses pidevalt.““

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja multidistsiplinaarne teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Anna Frank-Viron: „2016. aastal ulatas sotsiaalministeerium mulle paki paberitega ja ütles – näe, selline huvitav projekt, hakka pihta. See oligi lastemaja algus. Esialgu oli meie eesmärk lapsed lihtsalt ära kuulata, et avastada rohkem juhtumeid. Samas puudus meil selge tegevuskava, mis saab siis, kui jutud räägitud. Seetõttu võtsimegi edasistes tegevustes sihiks, et kõik menetlusega seotud toimingud oleksid lastele ühes kohas kättesaadavad. Täna on meie eesmärk, et laps jõuaks pärast juhtunut kohe lastemajja ning politsei, kohtuarsti ja teiste spetsialistide kogu tegevus toimuks seal. Ühes turvalises kohas.“

„Ma sooviksin, et seda teenust ei oleks üldse vaja. Ometi näen, et see vajadus mitte ei kahane, vaid ainult kasvab. Selle aasta algusest on meil olnud juba 161 pöördumist. 2018. aastal registreeriti Eestis 505 lapskannatanuga seksuaalkuritegu, teiste hulgas 137 vägistamist. Kõige noorem kontaktse seksuaalkuriteo kannataja on olnud alla aastane,“  lisas Frank-Viron.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö „Sisemine julgus ja tugevus“, anti üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud õhtusöögil. 

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) alustas 2017. aastal seksuaaltervise edendaja auhinna väljaandmist. Auhinna nominente saavad esitada kõik ESTLi liikmed.  Laureaat valitakse ESTLi liikmete poolt aastakoosolekul hääletades. 2017. aasta auhinna laureaat oli Annika Laats.

Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis. Meie eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist.  Seisame hea selle eest, et kõigile oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.