Uudised

Eesti Inimõiguste Keskus pakub tööd juristile. Kandideerimise tähtaeg 4. mail!

laine uudised-laine
24. aprill 2020

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Ootame keskuse toreda kollektiiviga liituma pagulasvaldkonna juristi. Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

Peamine töö sisu:
• Varjupaigataotlejate õigusalane nõustamine ja esindamine ametiasutustes ja kohtutes;

• Varjupaigaalase kohtupraktikaga kursis olemine;

• Seirevisiitide läbiviimine (kinnipidamiskeskuses ja varjupaigataotlejate majutuskeskustes);

• Suhtlus ÜRO pagulasametiga ning aruannete koostamine;

• Õiguslike analüüside kirjutamine.

Sinult ootame eelkõige:
• Magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi õigusteaduses. Julgustame kandideerima ka 2020. aasta kevadel lõpetavaid magistrante;

• Suurepärast eesti ja inglise keele oskust nii kirjas kui kõnes;

• Valmisolekut tutvustada oma tööd avalikkusele, sealhulgas esineda meedias;

• Head organiseerimisvõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning täpsust ja korrektsust oma töö tegemisel;

• Empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel.

Meie pakume:
• Täiskoormusega töökohta algusega 1. juuni 2020;

• Töötasu ca 1800 eurot kuus (bruto, täiskoormus);

• Tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;

• Meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;

• Tähendusega tööd – oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele.

Valikuprotsess:
• Saada meile oma CV ja kaaskiri. Kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas ja kuidas sa oma töö kaudu pagulasi aitad;

• CV-sid hindame jooksvalt, aga viimane tähtaeg CV esitamiseks on hiljemalt 4. mail.

Saada oma CV ja küsi lisainfot: info@humanrights.ee