Uudised

Eesti noored on oodatud ÜRO rollimängule

laine uudised-laine
4. mai 2021

ÜRO matke ehk hariduslik rollimäng (inglise keeles: Model United Nations)  toimub sellel aastal 10.-13. juunil. Osalema on oodatud 15-19 aastased põhi- ja keskkoolinoored, kes hoolivad rahvusvahelistest suhetest, keskkonnast, inimõigustest, kestlikust arengust, diplomaatiast, ajakirjandusest, maailmaparandamisest ning inglise keele harjutamisest mitmekesises ja turvalises keskkonnas. Üritust korraldab UNESCO ühendkoolide võrgustik, mille tööd koordineerivad MTÜ Mondo ja SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, tegevuste eestvedajad on ÜRO matke vabatahtlikud. 

ÜRO matkel osalejad arutavad järgmisi teemasid:

–          ÜRO pagulasamet: “Pagulaste elukvaliteedi parandamine uute, kohanemisel põhinevate tehnoloogiate abil.”

–          ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni konverents: “Looduspõhised lahendused kliimamuutuste vähendamiseks ning nendega kohanemiseks.” 

–          Rahvusvaheline Kohus: „Nisouri väljaku veresauna juhtum.”

–          ÜRO Julgeolekunõukogu: “Lapsed relvastatud konfliktides: Lõuna-Sudaani kodusõda.”

–          Rahvusvaheliste meedia väljaannete esindajad: “Narratiivi loomine: Kuidas mõjutavad avalikku diskursust isiklikud eelarvamused ja omandisuhted meedias.”

Huviavalduses saavad noored märkida kolm prioriteetset teemat, millega nad ÜRO matkel soovivad tegeleda. Taotlusi saab esitada kuni 10. maini siin. Vastavalt kehtivatele piirangutele toimub üritus kas Tamsalu Gümnaasiumis või veebis. 

Perioodil 3.-7. mai toimuvad temaatilised infotunnid, kus grupijuhid räägivad igast teemast ja komiteest täpsemalt. Infotundidele saab registreerida siin. 11. mail saadavad korraldajad kõigile kinnitatud osalejatele nende teema, riigi ja kodutööd, mis on abiks enda rolli ettevalmistamisel.

Üritust rahastatakse Välisministeeriumi riigieelarvelisest toetusest.

Taustaks: ÜRO tööprotsessi matke (inglise keeles: Model United Nations) on hariduslik rollimäng, mille eesmärk on õppida isikliku kogemuse kaudu tundma ÜRO organite otsustusprotsessi. Tegemist on üle maailma korraldavate rollimängudega, mida on võimalik korraldada kesk- või ülikooli tasemel lisades traditsioonilisele rangele formaadile eripärasid vastavalt osalejate huvidele ning oskustele. MTÜ Mondo koostöös Eesti ÜRO matke noortega korraldab rollimängu nimega Estonian Model United Nations (lühendatud: EstMUN). Rohkem infot siin. 

Lisainfo:

Viktoria Lepp
MTÜ Mondo maailmahariduse ekspert, UNESCO ühendkoolide koordinaator
viktoria@mondo.org.eeunescoschools@mondo.org.ee
55569444