Uudised

Eesti Pagulasabi kogus Beiruti katastroofi heaks 10 155 eurot

laine uudised-laine
25. august 2020

Annetustest toetatakse peresid, kelle kodud said 4. augusti ammooniumnitraadi plahvatuse käigus kannatada. Peresid aidatakse ajutise eluaseme kulude ja parandustööde katmisel. Samuti kasutatakse annetusi toiduainete ja sooja toidu pakkumiseks nii kannatanutele kui ka Beiruti koristus- ja parandustöödel abis olevatele vabatahtlikele.

Lisaks peavarjule ja toidule pakutakse inimestele ka psühhosotsiaalset tuge. Annetused toimetab abivajajateni humanitaarabi organisatsioon SAWA for Development and Aid. “Eestlaste tugi aitab meil tunda, et me pole üksi. Tõestasite, et inimlikkus pole kadunud. Loodame, et teie kodud jäävad turvaliseks ning et teie pered ei pea iial midagi sellist üle elama. Aitäh!” kommenteeris organisatsiooni juht Rouba Mhaissen. Tema sõnul kaotasid inimesed plahvatuse tagajärjel oma kodud, töökohad ja tuttava kodulinna: “Sekunditega hävis hulk elusid ja sai haavata tuhandeid. Kuigi ka SAWA tiim sai tõsiselt kannatada, olime juba järgmisel päeval tänaval. Hindasime kahju suurust ja koostasime abiplaani.”

Ka Eesti Pagulasabi Lähis-Ida koordinaator Hille Hanso toonitab, et eestlased näitasid end annetuste kogumise vältel väga suuremeelsetena: “Annetused tõendavad, et meile läheb maailmas toimuv korda. Abistame muidu Liibanonis sõjapõgenikke. Nüüd aga on vaja lisaks nende esmavajadustele tagada, et üldine olukord veidigi normaliseeruks. Aitame ka meie kolleege SAWA-st, et nad saaksid meie ühist sotsiaalset ettevõtet The Master Peace edasi arendada.” Hanso lisas, et üldise majandusliku kollapsi ja poliitilise patiseisu valguses on Liibanoni inimestele esmatähtis töö ja majanduslik stabiilsus, millesse annetustega kaudselt panustatakse.

Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson lisas, et kogutud annetused läksid Liibanoni poole teele esmaspäeval, 24. augustil: “Tagame, et kõiki annetusi kasutatakse kohapeal üksnes plahvatuse tõttu kannatanud inimeste heaks.” Kokku annetas läbi Eesti Pagulasabi 279 inimest, suurim ühekordne annetus oli 500 eurot. Annetused edastati esmaspäeval, 24. augustil Eesti Pagulasabi pikaajalisele koostööpartnerile SAWA for Development & Aid, kelle meeskond tagab abi sihipärase kasutamise.

Kuna olukord Liibanonis on jätkuvalt kriitiline, jäävad Eesti Pagulasabi annetuskanalid avatuks. Edasised annetused kantakse korra kuus üle kohapealsele partnerile. Annetada on võimalik Pagulasabi kodulehe kaudu.

Kontakt
Eero Janson, Eesti Pagulasabi juhataja
eero@pagulasabi.ee