Uudised

Eesti Pagulasabi kutsub koos koostööpartneritega üles toetama Afganistani perekondi Eestis ning abivajajaid Leedu-Valgevene piiril

laine uudised-laine
30. august 2021

Eesti Pagulasabi vastab Leedu Punase Risti abipalvele ning kogub annetusi, et toetada soojade rõivaste ning hügieenitarvetega Leedu-Valgevene piiril olevaid abivajajaid. Lisaks kutsub Pagulasabi ühes MTÜ Mondoga üles toetama Eestisse evakueeritud Afganistani perekondi. 

“Augustikuu on toonud meile ärevaid uudiseid nii lähemalt kui kaugemalt. Sellel taustal on Pagulasabi algatanud kaks kampaaniat. Esiteks vastame me Leedu Punane Risti abipalvele, aitamaks neil toime tulla pretsedenditult suure Valgevene kaudu saabunud varjupaigataotlejate arvuga.Sealsetesse majutuskeskustesse on paigutatud üle 4000 inimese ja puudus on nii naiste hügieenitarvetest, beebide mähkmetest kui ka soojadest riietest,” sõnas Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

Leedu toetamiseks saavad Eesti inimesed teha rahalise annetuse fondi nimega “Aitame Leedut”. Leedus tarvilikud riided ja jalanõud annetab Eesti Pagulasabi koostööpartner Sõbralt Sõbrale, vajalikud hügieenitarvikud soetatakse koostöös Feministeeriumiga. Kampaania raames kogutavat raha kasutatakse esemete transpordiks ja kahe töötaja lähetamiseks Leetu septembri alguses, et vajaduspõhine abi Leedu Punase Risti kogumispunktidesse kohale toimetada ning pakkuda ka hädavajalikku inimjõudu ja teadmisi Leetu jõudnud inimeste toetamiseks.

Lisaks “Aitame Leedut” kampaaniale toetab Pagulasabi igakülgselt ka Afganistanist põgenenud perekondi, kes on Eestisse jõudnud. “Pärast rahvusvahelise kaitse menetluse läbimist ning viibimist Vao pagulaskeskuses, on peredel vaja leida elamispind. Elamispinna eest tasub alguses kohalik omavalitsus, kuid see pind tuleb esmalt heade inimeste abiga leida. Lisaks ootame tööpakkumisi, mis esialgu eesti keele oskust ei nõua, ning rahalisi annetusi Eesti Pagulasabi vaimse tervise fondi, et pakkuda traumaatiliste läbielamistega peredele hädavajalikke vaimse tervise teenuseid, mille pakkumisega riik paraku hätta jääb,” ütles Eesti Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop. 

Rahalisi annetusi Leedu tarbeks kogutakse kuni 5. septembrini, täpsem info: https://www.pagulasabi.ee/leedu. Afganistanist saabunud perekondi saab toetada jooksvalt, täpsem info: https://www.pagulasabi.ee/uudised/mtu-mondo-ja-eesti-pagulasabi-kutsuvad-ules-toetama-afganistanist-eestisse-joudnud-peresid.

Lisainfo:

Madle Timm
Kommunikatsioonijuht
Telefon: 5783 5266
E-mail: madle@pagulasabi.ee