Uudised

Eesti Pagulasabi kutsub spordi- ja kultuuriasutusi osalema sisserändajatele mõeldud teenuste disainimises

laine uudised-laine
10. jaanuar 2022

Eesti Pagulasabi aitab sel aastal ühes Sotsiaalse innovatsiooni laboriga muuta Eestis pakutavaid kultuuri- ja sporditeenuseid paremini kättesaadavamaks ja kasutajasõbralikumaks. Registreerimine programmi on avatud, valitud asutusi ootab rahaline toetus ja igakülgne nõustamine. 

“Kultuuri- ja sporditeenustel on oluline roll aitamaks hiljuti Eestisse kolinud välismaalastel mõista Eesti ühiskonna käitumisreegleid ja tavasid. Samuti pakuvad need võimalust osaleda kultuuridevahelises dialoogis, saada isiklikku kogemust enamusrahvuse esindajatega suhtlemisel ning arendada sotsiaalseid võrgustikke. Koolitusprogramm on mõeldud selleks, et kultuuri- ja spordiasutused saaksid koos sihtrühma esindajatega läbi mõelda, kuidas pakkuda teenuseid viisil, et see Eestis elavate välismaalasteni jõuaks ja neid kõnetaks,“ selgitas Eesti Pagulasabi tugiteenuste juht ja koolitaja Anu Viltrop.

Lisaks Viltropile viivad koolitusprogrammi läbi Sotsiaalse innovatsiooni labori juht Rasmus Pedanik ja koolitaja Jaan Aps.

Programmi lõpus valmivad meeskondades kuni 16 uue teenuse prototüüpi. Järgneb nõustamisprogramm, kus väljatöötatud teenuseid testitakse. Piloteerimiseks saavad programmi pääsenud kultuuri-või spordiasutused 24 tunni ulatuses ekspertide nõustamist ja kuni 7500 eurot teenuse arenduskuludeks.

“Koolitusprogamm on oma olemuselt hästi praktiline ja lihtne. Selle jooksul arendatakse teeenusedisaini tööriistade abil teenuseid uussisserändajatele, kuid omandatavad teadmised ja oskused võimaldavad tulevikus mistahes sihtrühma vajadustest lähtuvalt teenuseid disainida,” ütles Rasmus Pedanik.

Koolitusprogrammi valitakse meeskonnad üle Eesti, kuid teenuse sihtgrupiks on kolmandate riikide kodanikud, kes elavad väljaspool Tallinna. Seega peab uus teenus tulema osutamisele väljaspool pealinna.

Koolitusprogrammi eelselt toimub huvilistele programmi tutvustav infopäev. Spordi- ja kultuuriasutused saavad oma meeskonna registreerida enne 28. veebruari siin: https://www.pagulasabi.ee/uudised/eesti-pagulasabi-kutsub-spordi-ja-kultuuriasutusi-osalema-sisserandajatele-moeldud-teenuste