Uudised

Eesti päikesepaneelid varustavad Birmas elektriga terveid külasid

laine uudised-laine
26. veebruar 2019

Järgneva pooleteise aasta jooksul tegeleb MTÜ Mondo koostöös eesti ettevõttega MasterPro OÜ päikeseenergia lahenduste loomisega Birma/Myanmari maapiirkondades, kus elavad vähemusrahvused.

Ligipääs tavapärastele energiaallikatele on Birmas/Myanmaris endiselt piiratud, seda ennekõike just maapiirkondades, külades ning vähemusrahvuste aladel (viimaseid on riigis kokku üle 30% elanikkonnast). Samas on seoses majanduskasvuga (viimastel aastatel 6-7,2%) nõudlus elektrienergia järele olulisel määral tõusnud, mis on piiratud võimsusega elektrisüsteemi veelgi suurema surve alla pannud. Reaalsuses tähendab see igapäevaseid elektrikatkestusi suurlinnadest kuni väikeküladeni, kuhu elekter on veetud. Suuremad ettevõtted, aga ka väikeärid ning jõukamad elanikud on oma majapidamised varustanud diiselgeneraatoritega, mis elektri katkedes sisse lülituvad. Need on aga nii keskkonna kui ka müra mõttes saastavad ning kulukad ega lahenda energiasektori nõudluse kasvu pikemas perspektiivis. Võttes arvesse Birma geograafilist asukohta, on seal suur päikeseenergia kasutamise potentsiaal, mida uus projekt ära kasutab.

Projekti põhieesmärk on leevendada elektrienergia kättesaadavust Myanmari maapiirkondades, pakkudes Eestis välja arendatud keskkonnasäästlike ja taskukohaseid päikeseenergial töötavaid lahendusi. Projekt keskendub kahele erinevale sihtgrupile – kodukasutajad piirkondades, kus senini ligipääs elektrile puudus ning väikeettevõtjad, aga ka avalikke teenuseid pakkuvad asutused, kelle jaoks tuuakse turule suurema võimsusega päikeseenergial töötav universaalne lahendus. Kaks vastavat prototüüpi paigaldatakse projekti raames MTÜ Mondo pikaaegse kohaliku partnerorganisatsiooni Center for Rural Education and Development hoonetele. CRED tegeleb haridusvõrgu arendamisega piirkonnas, põhi- ja keskkooli õpilaste kooliteed toetava õpilaskodu haldamisega ning õpetajakoolitustega.

Lisaks päikesepaneelide paigaldamisele toimub projekti raames ka kaks koolitust kohalikele elanikele. Keskkonnahoiu ja keskkonnasäästlike energiaallikate alane koolitus on suunatud poliitikakujundajatele, kogukonna aktivistidele ja külavanematele. Teine koolitus on suunatud kohalikele noortele ning tutvustab vastavate päikeseenergia lahenduste tehnilist poolt. Koolituse tulemusena tekkib kohapeale tehniline meeskond, kes on tulevikus valmis nii paigalduse, hoolduse kui ka üldisema klienditoe eest vastutama.

MasterPro OÜ on koos oma partneritega tegelenud Eestis päikeseenergial põhinevate, nii võrguga ühendatud kui ühendamata elektritarbimise võimaluste loomisega viimased 5 aastat. “Meil on hea meel viia enda arendatud lahendusi piirkondadesse, kus need avavad kohalikele elanikele täiesti uusi võimalusi. Lapsed saavad õppida kvaliteetse ja silmi säästva valgustusega, väike- ja mikroettevõtted saavad aga oma toodete ja teenuste efektiivsemaks pakkumiseks kasutada uusi keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid,” ütles Andres Meesak MasterProst.

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus eesmärgiga tõsta selle kaudu Eesti panust rahvusvahelisse kliimakoostöösse läbi kliimamuutuse leevendamise ning kliimamuutuste mõjudega kohanemise.

Lisainfo:

Triinu Ossinovski

MTÜ Mondo, Kagu-Aasia ekspert

+37253732336