artikkel

Esimene Noorte [eel]arvamusfestival pani 300 noort kaasa mõtlema üheksas arutelus

laine
Foto:
Haapsalus toimunud esimene Noorte [eel]arvamusfestival tõi kokku 300 noort ja noortemeelset. Festivali lõpetas arutelu “Ole vait – ära kaaguta!”, milles otsiti vastust küsimusele, kuidas soodustab praegune arvamusruum aktiivse kodaniku arengut.

Arutelus osalejate ja kuulajate mõttevahetuses leiti, et noored ei julge või ei taha oma arvamust avalda, kuna sageli puudub neil eelnev kaasamõtlemise kogemus. “Näiteks õpetatakse koolis, kus luuakse noorte teadmiste ja oskuste vundament, ühiskonnaõpetust alates gümnaasiumist, sellest aga ei piisa, et ühiskonnas teadlikult kaasa rääkida ning mõista poliitilisi protsesse,” arutlesid Kalle Laanet, Jaanus Karilaid, Katrina Koppel ja Kätlin Kuldmaa. Lisaks toodi välja tajutavat probleemi Eesti väitluskultuuris, kus teisel arvamusel inimesest alavääristatakse, mis noortele meele järele pole.

Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauringu sõnul tõi noorte eelfestival kokku Eesti käekäigust huvitavad noored ning andis aimu, mis neile muret teeb. “Ma loodan, et esimene noorte [eel]arvamusfestival julgustas kohalikke noori julgemalt ühiskondlikes aruteludes osalema ning kasutama oma arvamuse avaldamiseks juba olemasolevaid võimalusi,” sõnas Lauring.

Noorte [eel]arvamusfestivali eestvedajad, Haapsalu noored Karl-Edward Uibo ja Dan Taidla ütlesid, et tagasiside festivalile on olnud väga positiivne ning see annab indu korraldada üritust ka järgmisel aastal. “Esimese aasta sisu oli väga mitmekülgne ning andis mõtteainet nii kuulajatele kui aruteludesse kutsutud rääkijatele,” lisasid noormehed.

Haapsalus arutleti ka selle üle, kes on noorte jaoks arvamusliidrid, millist e-Euroopat noored soovivad ning kuidas nemad ühiskondlikke probleeme lahendaksid. Noored soovivad, et tuleviku Euroopa oleks veelgi turvalisem, ning mis olulisim – et isiklik informatsioon ei jõuaks kolmandate osapoolteni ja et sellesse suhtutaks eetiliselt. Kiusamisvaba Kooli töötoas “Kuidas taltsutada kiusamist” tõstatusid seevastu küsimused, kuidas teha vahet sõnavabadusel ja kiusamisel ning mis roll on pealtvaatajal kiusamise lõpetamiseks? Youtuberite, õpetajate ja poliitikute arutelust selgus, et kuigi youtuberid on populaarsed, on noorte kõige suuremaks mõjutajaks kodu ning kool, mis laovad vaimse vundamendi kogu eluks.

Kohaliku ideekorje aruteludes jäi kõlama mõte, et lisaks venelaste lõimumisele peaksid eestlased ka ise enam lõimumisse panustama. Et valmistada ette Eesti üleminek taastuvenergiale, tuleks aga meie haridussüsteemi sisse tuua energeetika valdkond ning suurendada koostööd Eesti ülikoolide vahel.

Noorte [eel]arvamusfestival tänab oma kaaskorraldajaid ja toetajaid: Eesti Noorteühenduste Liit, Changemakers Academy, SA Kiusamisvaba Kool, SA Things (kuhuviia.ee), Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Haapsalu Linnavalitsus, Haapsalu Noorte Huvikeskus ja Romulus Studios.  

Mõned fotod: https://www.dropbox.com/sh/2sosw1kw07du1ca/AADOdSLddW_oCNPaFavHX_f2a?dl=0

Lisainfo:

Karl-Edward Uibo
Noorte [eel]arvamusfestivali eestvedaja
+372 5304 9684