Uudised

HTM hõimurahvaste programm kuulutab välja 2020. aasta kirjandusauhinna konkursi

laine uudised-laine
3. august 2020

HTM hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga välja kirjandusauhinna konkursi, et tunnustada uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

Alates 2007. aastast välja antav kirjandusauhind on asutatud udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) auks. Gerdi sulest on ilmunud üle 400 luuletuse, lisaks poeeme, näidendeid, proosat ning mitmeid tõlketöid. Samuti oli ta udmurdikeelse lastekirjanduse rajaja. 

Kirjandusauhinna nominendiks võib esitadauurali keelkonna keeles kirjutatud ilukirjandusliku originaalteose või ilukirjandusliku teose tõlke, mis on avaldatud viimase nelja aasta jooksul (2016—2020). 

Kirjandusauhinna kategooriad:
1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
2. Luuleteos;
3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat — eelistatud on tõlked uurali keeltest);
4. Lasteraamat;
5. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Auhinnafond on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda ja millises kategoorias välja antakse. 

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad 1. septembriks 2020. a saatma hõimurahvaste programmi koordinaatorile marika@fennougria.ee :

1) avaldatud teose .pdf formaadis või posti teel 2 eksemplari;

2) avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse, samuti nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;

3) 1–2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);

4) varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

NB! Avaldatud teoseid (2 eksemplari) võib saata ka posti teel. Postitamise tähtjaks on samuti 1. september 2020 (arvestatakse postitempli kuupäeva järgi):

Hõimurahvaste programm
Marika Alver
Pärnu mnt 28
Tallinn 10141

Eelmise aasta konkursilt edasi suunatud taotluste puhul ei pea materjale uuesti esitama. Palume dokumendid ja materjalid saata ainult uute taotluste esitamisel.

Kirjandusauhinna laureaadid kuulutatakse välja hukatud udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi mälestuseks 1. novembril 2020.

Lisainfo:


Marika Alver
Hõimurahvaste programmi koordinaator
marika@fennougria.ee