Uudised

Ida-Ukraina kriisipiirkonnas toimub inimõiguste ja maailmahariduse teemaline seminar

laine uudised-laine
30. aprill 2018
30. aprillil toimub Luganski oblastis Severodonetski linnas haridusseminar pealkirjaga “Muutume! Inimõiguste ja maailmahariduse praktikad koolis”. Seminarist võtavad osa 20 Ukraina kriisipiirkonna kooli esindajad. Need koolid, kus kokku õpib 4300 last, on viimased kaks aastat osalenud MTÜ Mondo haridusprogrammis. Seminaril keskendutakse peamiselt teemadele, mis on seotud inimõiguste, sallivuse ning empaatia arendamisega läbi aktiivõppemeetodite. Eesti kunstnik Jarõna Ilo tutvustab seminari raames kunstiteraapiat, mille metoodikaid saavad õpetajad ka ainetundides kasutada.

“Haridusprogrammi raames toimunud õppereisid Eestisse on koolidele juurde andnud huvitavaid praktilisi ideid, mis on kiirelt ja tulemuslikult Ukraina koolis ellu viidud,” mainis MTÜ Mondo haridusekspert Mari-Kätrin Kinks. Kamõšõvaha koolijuhi Olena Bogdanova arvates algavad muutused koolis pisiasjadest. “Näiteks oleme oma koolis lõpetanud vahetundide ajal õpilaste kasutamise korrapidajatena ja loonud Eesti koolide näitel aktiivsed vahetunnid sisustades koridorid erinevate mängudega. Oleme muutunud demokraatlikumaks ning kuulame rohkem õpetajate ja õpilaste ettepanekuid, luues lihtsaid võimalusi oma arvamuse väljendamiseks,” rääkis ta.

Inimõiguste Maja juht Sergei Burov toob välja: „Osavõtt haridusprogrammi tegevusest mõjus koolidele erinevalt. Osad neist vaatasid üle kooli arengukava ja muutsid selle protsessi kaasavamaks. Teised koolid hakkasid tundides rohkem tähelepanu pöörama teemadele, mis seotud inimõigustega. Reformiti ka koolijuhtimise põhimõtteid.” Vostok SOSi haridustegevuste koordinaator Julia Kišenko lisab: „Koolid hakkasid otsima õppetegevuste arendamiseks rahastusvõimalusi ka väljaspool riigisektorit ja korraldavad omaalatuslikult piirkondlikke ÜRO simulatsioone ning muid maailmahariduslikke üritusi, kaasates neisse ka koole, kes veel ei osale haridusprogrammis.”

MTÜ Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegeleb humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmaharidusega. Ukrainas on Mondo tegutsenud alates 2014. sügisest ning haridusprogramm toimub koostöös Vostok SOSi ja Tšernigivi Inimõiguste Majaga. Konverentsi rahastab arengukoostöö projekti raames Eesti Välisministeerium.


Lisainfo kohapealt Severodonetskist:
Veronika Svištš
+380637114876
veronika@mondo.org.ee