Uudised

Keskkonnaõiguse Keskus otsib juhti

laine uudised-laine
6. aprill 2020

SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) otsib uut võimekat visiooniga juhti. Töö on omal valikul kas täis- või poole kohaga. Sulle avaneb võimalus arendada ja suunata üht aina olulisemaks muutuvat valdkonda Eestis – keskkonnaõigust. Saad teha rahvusvahelist koostööd oma ala parimate keskkonnajuristidega Euroopas ja kaugemal. Sinu tööd Keskkonnaõiguse Keskuse juhina toetavad nii KÕKi asjatundlik nõukogu kui ka keskkonnavaldkonna vabaühenduste võrgustik Eestis. Seda kõike saad teha paindliku tööaja ja -kohaga.

Sinult ootame:

 • kõrgharidust
 • varasemat juhtimiskogemust
 • soovi arendada keskkonnaõiguse valdkonda
 • oskust suurelt mõelda ja ideid ellu viia
 • ärksat meelt ja õpihimu
 • töö- ja ajaplaneerimise oskust
 • tahet ja oskust teha tulemuslikult koostööd erinevate inimeste ja organisatsioonidega
 • esinemisoskust ja -julgust
 • väga head eesti ja inglise keele oskust

Kasuks tuleb:

 • õigusalane kõrgharidus
 • töökogemus haldusõigusega seotud valdkonnas, eriti õigusnõustamise kogemus
 • keskkonna, ehitus- ja planeerimisvaldkonna tundmine
 • vabaühenduste töö tundmine
 • vene keele oskus

Vastavalt soovile on töökoht kas täis- või osalise töökoormusega. Täistöökoha tasu jääb vahemikku 2000-2200 eurot bruto.

Kandideerimiseks saada meile CV ja Keskkonnaõiguse Keskuse lähima 3 aasta arenguvisioon (kuni 1 A4 lk) 26. aprilliks 2020 aadressile siim@k6k.ee.

Garanteerime konkursil osalejate konfidentsiaalsuse.

Lisainfo konkursi ja töö sisu kohta Siim Vahtruselt siim@k6k.ee

SA Keskkonnaõiguse Keskus on 2007. aastal loodud sõltumatu, avalikes huvides tegutsev ekspertorganisatsioon, kes pakub keskkonna-, planeerimis- ja ehitusõigusalast nõu ja koolitusi. Meie klientide ja koostööpartnerite ringi kuuluvad nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, eraisikud, kogukonnaseltsid kui ka keskkonnaorganisatsioonid.