Uudised

Kodukant otsib Uussisserändajaid vabatahtlikena kaasavate organisatsioonide nõustajaid!

laine uudised-laine
9. oktoober 2019

Järgnev hinnapakkumise küsimine viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ raames, mida rahastab siseministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest. Projekti eesmärgiks on  edendada vabatahtlikku tegevust uussisserändajate seas Eestis ning seeläbi aidata neid lõimumisel Eesti ühiskonda. Tellitava teenuse eesmärgiks on nõustada vabatahtlike kaasamisprotsessi läbimõtlemisele Ida-Virumaal, Tartus, Harjumaal tegutsevaid ühendusi, kes soovivad vabatahtlikena kaasata uussisserändajaid. Kokku otsime kolme nõustajat, igale piirkonnale oma nõustajat.

Töö sisu:

  1. Ühenduse tänase olukorra analüüs ja soovituste koostamine, sh ühenduse ankeetanalüüs, ühenduses kohapeal vestluse läbiviimine ja raporti koostamine koos soovitustega vabatahtlike kaasamisprotsessi parandamiseks. Teemad, mis tuleb käsitleda: kuidas toimub vabatahtlike kaasamise ettevalmistus, planeerimine, nende värbamisprotsess, vastuvõtmine ühenduses, koolituse, juhendamise korraldamine, igapäevane töökorraldus, vabatahtliku arengu toetamine, motiveerimine, tunnustamise ning ühenduse ja vabatahtliku suhte lõpetamine.
  2. Lähtuvalt soovitustest ühenduse edasine nõustamine Skype’i, e-posti, telefoni teel ning vajadusel ka lisakohtumiselühenduses kohapeal.
  3. Kokkuvõtva soovituse koostamine vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgise väljaandmiseks.

Töö läbiviija on kohustatud tellijale esitama kirjalikult nii ühenduse ankeedi, raporti kui ka kokkuvõtliku soovituse.

Töö täitmise periood: 15. oktoobrist 2019 kuni märtsini 2020

Töö etapid:

Analüüs, vestlus ja raporti koostamine: oktoober – 1. detsember 2019

Täiendav nõustamine: detsember 2019 – veebruar 2020

Soovituse esitamine märgise väljaandmiseks: märts 2020

Nõuded nõustajale

Teadmised ja praktiline kogemus  vabatahtlike kaasamisest

Teadmised tööst teisest kultuurilise taustast inimestega

Nõustamistöö metoodikate tundmine

Nõuetele vastavust tuleb oma sooviavalduses vabas vormis esitada.

Oma pakkumuses palume välja tuua ka piirkond, kus nõustada soovitakse, vastavalt kas Ida-Virumaa, Tartu või Harjumaa.

Ida-Virumaa osas lisandub nõuetele vene keele oskus.

Hinnapakkumises palume lisada nõustamisteenuse koguhind, mis ei või ületada 1500 (koos kõigi maksudega, palgafondiga) eurot ühe piirkonna nõustamise kohta. Teenuse hind on lõplik ega ei sisalda muid kulusid (nt transpordikulud).

Oma sooviavalduse esitamine

Esitamise kuupäev: 15.10.2019 e-postiga tanelmatlik@gmail.com

Töö tellija andmed:

Organisatsioon: Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ

 

Lisainfo:

Tanel Mätlik

tel: +372 510 2705

e-post: tanelmatlik@gmail.com