Uudised

Kuus alustavat sotsiaalset ettevõtet, kelle tegemistel lähiajal silma peal hoida

laine uudised-laine
25. juuni 2019

Köömen, Jututaja, Wise Waste Collect, GTL Labor, SELF res ja Andmekool on kuus alustavat sotsiaalset ettevõtet, mis jätkavad oma teekonda ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatoris ning on võtnud endale eesmärgiks lahendada mõni oluline probleem Eesti ühiskonnas. Algatused lahendavad erinevaid sotsiaalseid probleeme, näiteks pagulaste ligipääs tööturule, eakate üksildus või koolisüsteemi rohkem praktiliste projektide toomine.

“Kõik kümme inkubaatorisse pääsenud algatust olid tublid ning arendasid oma ideed edasi. Valikut teha oli keeruline, olulise küsimusena vaagisime, millistele meeskondadele ja ideedele oleks just NULA inkubaatorist ning eelseisvatest koolitustest ja konsultatsioonidest kasu,” kommenteeris inkubaatori projektijuht Marleen Pedjasaar valikuprotsessi. “Edasi ootab algatusi kolm koolituspäeva mõjuhindamise, kommunikatsiooni ja kulu-tulumudelite teema. Lisaks hulganisti mentorlust ja iseseisvalt ideedega töötamist,” lisas Pedjasaar.

Eestis elab palju pagulasi, kellel on kirg ja oskus toiduvalmistamise vastu, kuid kellel on iseseisvalt keeruline leida eneseteostusvõimalusi ja siseneda Eesti tööturule. Algatus Köömen pakub arenguprogrammi ja praktikat pagulastele ning samal ajal toob uusi põnevaid autentseid maitsed ka Eesti toiduskenele läbi pagulaskokkade cateringi pakkumise. “Inkubaator on andnud meile selguse, millistele tegevustele esmalt keskenduda ning oleme selle abil loonud arengu- ja tegevuskava, mida pilootida ning praktilised oskused, et see kõik ka ära teha,” ütles Köömeni eestvedaja Dan Prits.

Sel aastal esitati NULA inkubaatorisse 82 ideed, mis võiksid lahendada mõnda olulist sotsiaalset probleemi. Aprilli lõpus selgusid 10 algatust, kes oma ideega inkubaatorisse pääsesid ning nüüd on valitud kuus parimat, kes oma teekonda inkubaatoris jätkavad. Novembris saavad inkubaatoris jätkavad meeskonnad oma idee elluviimiseks kandideerida Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 25 000 € starditoetusele, mis antakse välja kuni kolmele algatusele.

NULA inkubaatori on ellu kutsunud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega ning nelja hooaja jooksul on inkubaatorisse esitatud üle 300 idee. Inkubaatorisse on oodatud ideid esitama inimesed, kes märkavad Eesti ühiskonnas mõnda olulist probleemi ning neil on idee, kuidas seda lahendada. Inkubaatorist on välja kasvanud mitmed tuntud algatused, teiste seas Topsiring, Vaikuseminutid, Asendusõpetajate programm, Tugitakso ja Seniorship.

Inkubaatori kohta saab rohkem infot www.nula.ee

Lisainfo

Marleen Pedjasaar

NULA inkubaatori projektijuht

marleen@heategu.ee, 551 5011

IDEEDE KIRJELDUSED

Andmekool

Andmekool pakub käed-külge konsultatsiooniteenust ja koolitusi avalikele asutustele, et muuta poliitikakujundamise protsessid nii osalistele kui avalikkusele rohkem läbipaistvaks

Wise Waste Collect

Wise Waste Collect pakub ilusalongidele jäätmete sorteerimise teenust koos seda toetava konsultatsiooni ja koolitustega, et jäätmed (sh ohtlikud jäätmed) ei jääks sorteerimata.

SELFres

SELFres loob kooliõpilastele võimaluse oma õpinguid ise eesmärgistada, saada õpetajalt tagasisidet ning valida just enda eesmärkidele sobiv õpitempo.

Jututaja

Et vähendada vanemaealiste üksildust, viib Jututaja kokku eakad ja noored, kes saavad omavahel vestelda ja võtta ette mõlemale toredaid tegevusi.

Köömen

Köömen aitab Eestis viibivatel pagulastel alustada karjääri toitlustusvaldkonnas, pakkudes neile vajalikku praktikat ja arenguprogrammi, et ühiskonda sulandumine läheks lihtsamalt.

GTL labor

GTL labor loob kooliõpilastele võimaluse osaleda kogukonda või ühiskonda paremaks muutvates projektides koolitöö osana ja saada nii praktiline kogemus.