Uudised

Lastekaitse Liidu üldkogu: Laste vaimne tervis fookusesse!

laine uudised-laine
29. aprill 2018
Täna toimunud Lastekaitse Liidu üldkogu toonitas, et olukorras, kus laste psüühika- ja käitumishäired on tugevas tõusutrendis, peab riik tagama, et katkise hingega lapsi märgataks ja nad saaks kiiret abi. Üldkogul vastu võetud pöördumine (lisatud manusena) rõhutas riigi kohustust järgida ÜRO Lapse Õiguste Komitee poolt Eestile tehtud soovitusi noorukite enesetappude ärahoidmiseks ja vaimse tervise teenuste kättesaadavamaks muutmiseks. 

„Tagajärgedega võitlemise asemel on vaja teha ennetustööd, kaasates tervise-; sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistid. Lapse heaolu nimel tuleb tegutseda üheskoos ja süsteemselt,“ sõnas Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu.

ÜRO Lapse Õiguste Komitee soovitas 2017. aastal Eestil laiendada tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti kogu riigis, sealhulgas koolides ja kogukondades.

Üldkogul valiti Lastekaitse Liidu uueks presidendiks Lastekaitse Liidu asutajaliige dr Ene Tomberg. „Lapse vaimse tervise üks võtmetegur on tema füüsiline tervis. Juba kõige varasemast east peame pöörama tähelepanu lapse kõigile võimalikele terviseriskidele, jälgima, et ta toituks õigesti, küllaldaselt liiguks ja oleks õigel ajal vaktsineeritud. Kõik lapsega seotud ametkonnad ja ühendused peavad tegema koostööd. Ainult nii tagame lapse heaolu,“ on pikka aega lastearstina töötanud Tomberg kindel. 

Tänavu täitub 30 aastat Lastekaitse Liidu taasasutamisest. Lapse õiguste eest seisva organisatsioonina viidi eelmisel aastal muuhulgas läbi uuringud laste kaasamisest otsustusprotsessidesse ja koolikoti raskuse kohta, täiendkoolitati lastekaitsetöötajaid ja tunnustati head lastekirjandust. Justiitsministeeriumi rahastusega andis Lastekaitse Liit välja lasteraamatu „Mina olen enda oma“, mis pälvis selge sõnumi auhinna. Projekt „Targalt Internetis“ õpetab nii lastele kui ka täiskasvanutele mõistlikku internetikasutust. Ennetusprogrammi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ kasutab praegu 465 lasteaeda ja 135 kooli.

Üldkogul nimetati traditsiooniliselt ka Lastekaitse Liidu aasta liige. Seekordse tiitli pälvis Tartu Lastekaitse Ühing, kelle tugevusena nimetas žürii hoogu, järjepidevust ja lapsevanemate kaasamist.

Lisainfo:

Grete Landson

Lastekaitse Liidu kommunikatsioonijuht

565 1909