artikkel

Mida kuulata Arvamusfestivalil 2022?

laine
Foto:

Alles ta oli nii pisike ja juba saab kümme! 12.-13. augustil toimuva arvamusfestivali kava on tavapäraselt kirev ja põnev. Et valikuid pisut lihtsamaks teha, koondasime arutelud, milles juttu kodanikuühiskonnast või mida korraldavad Vabaühenduste Liidu liikmed.

Kuidas õpetada lastele headust ja sallivust? 

12. august, 12:00-13:30

Lastekaitse Liit kutsub mõtlema kaasa teemal, kuidas õpetada lastele headust ja sallivust. Arutelu ja rühmatöö koosmõjus, milles osalevad eripedagoog Barbi Valdmann, programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitaja-praktik Sigrit Nigulas, lapse õiguste saadikud ning kohale tulnud publik, valmivad päris lahendused, selle kohta, kuidas luua erinevates keskkondades soosivad tegurid headuse õpetamiseks.

Arutelu korraldaja: MTÜ Lastekaitse 

Kuidas kliimakogud rohepöördele kaasa aitavad? 

12. august, 14:00-15:30 

Mis siis, kui üksikisikutena saame rohepööret kõige enam mõjutada teadlike ja häälekate kodanike, mitte ökoteadlike tarbijatena? Otsides lootust ja lahendusi, tasub tutvuda kliimateemadele keskenduvate rahvakogudega, mis on rahvusvaheliselt juba väga levinud ning Eestiski Rohetiigri osalusel kahel korral toimunud. Tule arutama, kuidas kliimakogusid rohepöörde kiirteel õiglaste valikute tegemiseks senisest rohkem kasutada. 

Arutelu korraldaja: Rohetiiger 

Sotsiaalkaitse masside mõtetesse! 

12. august, 14:00-15:30  

Sotsiaalala teemad ei kipu Eestis kõnetama neid, kellel isiklik kogemus valdkonnaga puudub. Sageli ei sisalda näiteks kohaliku tasandi valimisprogrammid silpigi sotsiaalvaldkonnast, samuti ei ole sotsiaalvaldkonna valimislubadused need, mis Toompeal jõujooni sätiksid või hääli meelitaks. Kuidas seda muuta? Miks see muutus oluline on? Kust algab teadlik arvestavaks ja kaasavaks kodanikuks kasvamine? 

Arutelu korraldaja: Eesti Puuetega Inimeste Koda 

Kriisist külluseni – nutikalt ja üheskoos

12. august, 16:00-17:30

Kriisid on näidanud, kui oluline on ühiskonna probleemide kiire tuvastamine ja loovate lahenduste leidmine. Milline on sotsiaalsete ettevõtete roll kriiside ennetamisel ja lahendamisel? Mis on sotsiaalne innovatsioon ja selle võimalused? Kuidas võimendada koostööd erinevate sektorite vahel ja luua jätkusuutlikke lahendusi, mille positiivne mõju on 1000-kordne? Laval on praktikud ja eksperdid.

Arutelu korraldaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital / Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Inimõigused kui piits ja präänik 

12. august, 18:00-19:30 

Viimastel aastatel on poliitikas toimuv, aga ka pandeemia ja sõda Ukrainas, olnud inimõigustele oluline lakmuspaber. Vaatamata turbulentsetele aegadele on inimõiguste valdkonnas siiski omajagu pika ajalooga konventsioone ja reegleid, mis peaks justkui tagama rahumeelse kooseksisteerimise. Samas esineb inimõiguste rikkumisi nii rahvusvaheliselt kui siinsamas Eestis. Kas ja mil viisil saab inimõigusi kaitsta meil ning miks tuleb vahel õiglus alles Euroopast, inimõiguste kohtust? 

Arutelu korraldaja: Eesti Inimõiguste Keskus 

Vaade Ukrainast: mis saab edasi?

12. august, 18:00-19:30

Räägime Ukrainas toimuvast – ühiskondlikust traumast, humanitaarabi väljakutsetest ning eesseisvast ülesehitustööst. Eestis on visiidil Mondo pikaaegse Ukraina partneri Vostok SOSi humanitaarabi töötajad ja Eesti suursaadik Ukrainas, kes avavad, millist abi on vaja hetkel ja millist pikemas perspektiivis. Mondo on Ukrainas töötanud aastast 2014 nii haridus- kui humanitaarabi valdkonnas toetades muuhulgas arvamusfestivalide toimumist Sjevjerodonetskis.

Arutelu korraldaja: MTÜ Mondo

Ukraina õhtu

12. august, 20:00-23:00

Arvamusfestivali raames toimub Mondo Ukraina õhtu, mis on pühendatud Ukraina partneritele ja külalistele. Kuulame ukraina muusikat, naudime ukraina suupisteid ja jooke ning täname neid, kes on andnud oma panuse Ukraina toetuseks. Samas alustame selle õhtuga ka väikest ürituste sarja, millega tähistame Mondo 15. tegevusaastat.

Ürituse korraldaja: MTÜ Mondo

Kas suhtlemisoskused loovad võrdse ühiskonna? 

13. august, 10:00-11:30 

On teada, et arenenud sotsiaalsete oskustega inimesed saavad elus paremini hakkama, oskavad ennast arusaadavalt väljendada ja mõistavad hõlpsamini teisi inimesi. Mis on seos sotsiaalsete oskuste ja ühiskondliku võrdsuse vahel? Kes vastutab selle eest, et tulevasel põlvkonnal oleksid tugevad sotsiaalsed oskused? Kuidas need jõuavad riiklikust õppekavast klassiruumi? Kuhu mahutada nende arendamist? 

Arutelu korraldaja: SA Noored Kooli 

Arukad külad – kogukonna võimestamine

12. august, 10:00-11:30

Teavitame Arukate külade Euroopa algatust, LEADER koostööprojekti, mis seob 24 küla/piirkonda üle Eesti. Arutleme kogukondade teemal. Mida me mõtleme, kui kasutame mõistet kogukond? Toome välja, millised on suurema ja väiksema kogukonna tugevused/nõrkused. Kuidas on võimalik kogukonda kaasata uusi tulijaid ja mida teha, kui vanad ja uued mõttekaaslased ei leia ühist keelt.

Arutelu korraldaja: Eesti Leader Liit

Kes on strateegiline partner riigile? 

13. august, 12:00-13:30  

Strateegiline partnerlus on avaliku sektori ja vabaühenduse püsiv koostöö probleemide kaardistamisel, lahenduste leidmisel, otsuste tegemisel, eesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel. Paberil ilus, praktikas keerulisem. Olukorras, kus analüüsid näitavad hoopis kaasamise vähenemist, on seega viimane aeg ühiselt mõelda, kuidas päriselt toimiva koostööni jõuda. 

Arutelu korraldaja: Vabaühenduste Liit

Quo Vadis, energiapööre?

13. august, 12:00-13:30

Peagi saavad Eesti kodud elektri tuule ja päikese abil, ent kas muutuseks on piisav vaid tehnoloogia vahetumine? Me kütame õueõhku, uhame ringi energianäljastes plekk-kastides ning põletame suure kuluga toodetud jäägid ahjus, sest pole paremini osanud korraldada. Aeg on arutelda, kas tahame vaid tehnilist energiapööret või sisulist? Kas energiavajadust peab vähendama efektiivsus või piisavus?

Arutelu korraldaja: Eestimaa Looduse Fond

Sharing is Caring: Neighbours for Ukraine

13. august, 12:00-13:30

Civil society forms a vital part of European community and one of its pillars, solidarity. NGOs and civil society activists from Poland, Slovakia, Romania, Bulgaria and Estonia share their experiences and good practises on how to help Ukranian refugees with a complex range of problems. The political and socio-economical context of the receiving countries needs also to be assessed.

Arutelu korraldaja: Avatud Eesti Fond

Kellele kuulub meie keha? 

13. august, 14:00-15:30  

Mida tähendab autonoomsus indiviidi tasandil? Kellel, kas ja millal võib olla õigus meie keha üle otsustada? Kust lõppeb meie isiklik valik ja algab kollektiivne vastutus? On selge, et individuaalne kehaline autonoomia ei piirdu vaid seksuaalse nõusoleku või abordiõigusega. Paneelis arutleme, miks see teema ühiskonnas siiski nii vastuoluline ja keeruline on? 

Arutelu korraldaja: Feministeerium  

Kas dialoog päästab demokraatia? 

13. august, 14:00-15:30 

Kehv arutelukultuur on infoajastu üks suurimaid probleeme. Kuidas arendada dialoogi- ja kuulamisoskusi, et paremini mõista üksteise vaateid ja kaasata neid, kes tunnevad end kõrvale jäetuna? Kas tõhusam ühiskondlik dialoog päästaks demokraatia? Arutame ka raamatukogude kui tähenduslike kogukondlike vestluste käivitaja potentsiaali üle ning jagame Soome ja Eesti dialoogiprojektide kogemusi. 

Arutelu korraldaja: Eesti Koostöö Kogu, Soome Instituut

Looking for a Common Good – But How to Agree on What’s Good?

13. august, 14:00-15:30

Be it politics, environmental issues or health – the public discussion has been heated. Civil society organizations in democracies tend to side on the liberal spectrum. However, the role of CSOs is to contribute to the increase of social cohesion. A discussion between Estonian and Norwegian NGOs takes a look how civil society operates in countries with different history and cultural background. 

Arutelu korraldaja: Avatud Eesti Fond

Milleks meile noorte osalus? 

13. august, 14:00-15:30 

Eesti noortel on mitmeid võimalusi ühiskonnas kaasarääkimiseks ja poliitika kujundamiseks, näiteks läbi kohaliku tasandi noortevolikogu või noorteühingu. Aga kas kõikide nende võimaluste juures on noortel võimalik neid mõjutavaid valdkondi kujundada või kujundatakse poliitikat nende eest? Mida teha selleks, et noorte hääl oleks kuulda? 

Arutelu korraldaja: Eesti Noorteühenduste Liit 

Sotsiaalmeedia – demokraatia sõber või vaenlane? 

13. august, 16:00-17:30  

Sotsiaalmeedia kinnitab aina enam kanda kodanikuühiskonna arutelu platvormina, kuid varju on jäänud sotsiaalmeedia võimalused tugevdada demokraatiat ja arutelukultuuri ühiskonnas. Arutame sotsiaalmeedia uurija, avaliku arutelu eksperdi ja kogukonna eestvedajaga, kuidas luua sotsiaalmeedias sisukat ja konstruktiivset arutelu ja mida saame teha selleks, et postiivsed praktikad kogukondades leviksid. 

Arutelu korraldaja: DD Demokraatia Arendamise Keskus

Psüühika ja esoteerika: ravi või oht?

13. august, 16:00-17:30

Vaimse tervise murega peaks pöörduma… perearsti poole? Kiriku poole? Nõia poole? Psühholoogi poole? Vaimse tervisega on paljud valmis abi pakkuma ning teaduslike meetodite kõrval on levinud ka müstikaga flirtivad ravitsejad. Kas vaimses tervises on alternatiivsete lähenemiste levitajatel oma kindel roll kanda või on tegu inimeste ohtu seadmisega?

Arutelu korraldaja: Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Kas loomaõiguslus on tegelikult radikaalne? 

13. august, 18:00-19:30 

Loomadest hoolimine ja loomasõbralikkus ei kõla nagu eriti radikaalsed ideed, samas on teatud käitumisviise, mida mõistame täielikult hukka. Loomad meie ümber on igapäevane teema, samas on loomakaitseseadus sisuliselt ajale jalgu jäänud. Kutsume inimesi üles mõtlema järele ühiskonnas kehtivate normide ning nende puudujääkide üle, et mõista, millisteks muutusteks oleme üksikisikute ja ühiskonna tasemel valmis ning millisteks mitte — ja miks. 

Arutelu korraldaja: Loomus

Kas kõrgharidus on vaid kulurida?

13. august, 18:00-19:30

Kõrgharidusel on oluline mõju Eestile nii tööturu kui ühiskonna põhiväärtuste vaatest. Ometi on praegu peamine küsimus kõrghariduse rahastussüsteemi muutmisel, milline lahendus riigile kõige vähem maksab. Kuidas on kõrgharidus Eestit mõjutanud, millised on tagajärjed kõrgharidussüsteemi ja selle rahastuse muutmisel? Millistest väärtustest lähtuvalt muutma kõrghariduse rahastamise süsteemi?

Arutelu korraldaja: Eesti Üliõpilaskondade Liit

Kas kasvujärgsel ajastul algab lõpuks hea elu?

13. august, 18:00-19:30

Seisame muutuste teelahkmel. Eri kriiside eskaleerumine on selgelt näidanud, et praegune kasvule orienteeritud süsteem on haavatav ja mittekestlik. Peame üheskoos hoidma seda, mis on meil veel alles, ja parandama seda, mis on meile väärtuslik. Elu kasvujärgses maailmas saab olema vähem tõtlik, väärtustepõhisem ja mõtestatum, millest suureneb nii inimeste kui ka eluslooduse heaolu.

Arutelu korraldaja: Eesti Roheline Liikumine

Diagnoos – mees?

13. august, 18:00-19:30

Mees ei nuta, on tugev, tal ei ole erilisi emotsioone, ta on kalkuleeriv ja põhimõtteliselt purunematu. Ta saab kõigega ise hakkama. Mehed elavad 9 aastat lühemat elu, teevad 4 x enam enesetappe. Nad ei saa abi küsida. Kas jääme rahule seletusega, et mehed on lihtsalt nii loodud ja kromosoomid panevad olemuse paika – määravad, kui kaua ja õnnelikult mehed võivad elada?

Arutelu korraldaja: Peaasi.ee