Uudised

Mondo ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool andsid välja digitaalse darikeelse käsiraamatu Afganistani ämmaemandatele

laine uudised-laine
31. märts 2022

Mondo ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppejõud tegid seitsme aasta jooksul koostööd eesmärgiga parandada Afganistani naiste juurdepääsu kvaliteetsele emadushooldusele ja sünnitusabile ning tõsta tüdrukute terviseteadlikkust. Pärast Talibani võimuletulekut 2021. aasta augustis Mondo tegevused Afganistanis katkesid ning ettevalmistatud viimane koolitustsükkel ämmaemandatele Mazar-e-Sharifis jäi pidamata. Nüüdseks on viimase seitsme aasta veebipõhiste koolitusmaterjalide põhjal valminud darikeelne digitaalne käsiraamat, mida saavad loodetavasti kasutada võimalikult paljud Afganistani praktiseerivad ämmaemandad. 

Käsiraamatu 10 peatükki sisaldavad ämmaemanduse kutseõppe filosoofiat ja eetikat, raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi kriisiolukordade lahendusi ja laiemalt vaimse tervise teemasid. Käsiraamat sisaldab ka varasemalt koostatud ja tüdrukute koolides levitatud teavituslehti, mis katavad olulisi tervisehariduslikke teemasid ja pakuvad käitumissoovitusi üldise rahvatervise teemadel. Käsiraamatu levitamiseks on olemas kokkulepped Afganistani Ämmaemandate Assotsiatsiooni ja Afganistani Naisorganisatsioonide võrgustikuga, samuti Norra ja Rootsi organisatsioonidega, kes jätkavad naiste tervisele suunatud tööd Afganistanis. 

Käsiraamatu eessõnas pöördub Afganistani ämmaemandate poole Eesti Vabariigi välisminister Eva-Maria Liimets: “Ämmaemanda amet on võimas naiste solidaarsuse sümbol. Eesti naised seisavad solidaarselt Afganistani naiste kõrval. Lubame ka edaspidi leevendada eelkõige naiste ja tüdrukute humanitaarolukorda Afganistanis. Soovin teile jõudu ja julgust jätkata selle vastutusrikka tööga oma riigi laste ja perede heaks ka järgnevatel aastatel”.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tervishariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja sõnul on koolitused olnud arendavad mõlemale poolele – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolt osales koolitustel mentoritena 15 tudengit. “Tänapäevased online õppemeetodid andsid võimaluse Afganistani ämmaemandatel ja meie tudengitel kogemusi vahetada. Kuid koolitused olid tegelikult vaid väike osake suuremast panusest, mis sai seitsme aasta jooksul Afganistani naiste terviseteadlikkusse antud. Neid antud teadmisi ei saa eemaldada ükski poliitiline režiim ja need kanduvad edasi tervishoiutöötajatelt naistele, naistelt tütardele jne.”

Aastatel 2015-2021 lõpetasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendkoolituse 150 Afganistani ämmaemandat, kes omakorda viisid läbi terviseteadlikkuse tunde rohkem kui 4 500 koolitüdrukule. Tänu laiemale teavitustööle, muu hulgas ka raadiosaadete näol, jõudsid tervisealased teadmised rohkem kui 100 000 naiseni Afganistani maapiirkondades. 

Mondo Afganistani tegevuste juht Riina Kuusik-Rajasaar: “Kuigi maailmas on pingelised ajad ning sõda Ukrainas nõuab meie kõikide tähelepanu ja panust, ei tohi me Afganistani ometigi kõrvale lükata. Vaatamata väikesele lootusele, et täna võimul olev Taliban võimaldab naistele ja tüdrukutele suuremaid vabadusi, teatati eelmisel nädalal, et tüdrukute kooliharidus piirdub 6. klassiga. See on inimõiguste kaitsel väga suur kaotus ja suur samm ajas tagasi. ”

Mondo on Eesti Välisministeeriumi ja eraannetuste toel viimased kaheksa aastat toetanud Fatima Zahra tüdrukutekooli, kus igal aastal saab kooliharidust 270 last. Koolile on Mondo toel rajatud päikesepaneelidel põhinev elektrisüsteem ja remonditud kaks klassiruumi. Ka käesoleval õppeaastal on suudetud Eestist kogutud annetuste abil hoida kool lahti, maksta õpetajate palgad ja pakkuda kooliperele toiduabi talvekuudeks.

Afganistanis jätkub laiaulatuslik humanitaarkriis. ÜRO hinnangul vajab 24,4 miljonit Afganistani elanikku ja 5,7 miljonit naaberriikidesse lahkunud põgenikku kiireloomulist sekkumist. ÜRO kutsel toimub täna, 31. märtsil Afganistani doonorite konverents leidmaks 4,4 miljardit USD näljahäda leevendamiseks ja baasvajaduste katteks. Lisaks akuutsele rahalisele abile, nõuavad konverentsil osalevad abiorganisatsioonid, et taastataks Afganistani finantssüsteem ja kaasataks riigi ülesehitusse Afganistani enda kodanikuühiskond. Rohkem infot leiab siit.