Uudised

Möödub 25 aastat Viini inimõiguste deklaratsiooni vastuvõtmisest

laine uudised-laine
25. juuni 2018
Viini deklaratsiooni 25. aastapäeva puhul tõlkis Inimõiguste Instituut esmakordselt deklaratsiooni ja tegevuskava täismahus eesti keelde.

Viini deklaratsiooni ja tegevuskava poolt hääletasid konsensuslikult 171 riiki, sealhulgas Eesti, 25. juunil 1993. aastal Viinis toimunud inimõiguste maailmakonverentsil, mis on ligi 7000 delegaadiga ja rohkem kui 800 valitsusvälise organisatsiooniga jäänud siiani suurimaks inimõigusfoorumiks. Eesti delegatsiooni juhtis tollane välisminister Trivimi Velliste

1993. aasta inimõiguste maailmakonverentsil viibis Inimõiguste Instituudi esindus, kuhu kuulus ka Mart Rannut. Viini deklaratsiooni ja tegevuskava vastuvõtmine oli Rannuti sõnul märgiline samm, et kaardistada uued inimõiguste perspektiivid pärast külma sõja lõppu. Naiste, vähemuste ja põlisrahvaste õigused said konverentsil palju tähelepanu. Samas ähvardas riikidevaheline vaidlus inimõiguste universaalsuse versus suhtelisuse üle oluliselt kärpida inimõiguslikke väärtusi. Rannuti sõnul esitati konverentsil ka seisukohti, mille kohaselt tuleb inimõigused mugandada vastavalt kohalikule kultuurile, universaalsed standardid on aga riigi siseasjusse sekkumine.

„Konverentsil oli mitmeid vastasseise, mis hiljem mõjutasid maailmapoliitikat. Näiteks tõstsid kolmandal päeval saalis istuvad valitsusvälised organisatsioonid peade kohale suured plakatid sõnaga „PEOPLES“. See oli meeldetuletuseks sellest, et põlisrahvast (indigenous people) ei saa rääkida kui primitiivsest kirju kultuuripäraga inimmassist, vaid rahvastest, kel igaühel on väärikas ajalugu, kultuur ja õigus selle säilitamisele,“ meenutas Rannut.

Küll aga oli ka hoiatavaid näiteid. „Näiteks soovis Venemaa Föderatsioon vähemuste määratlusele täiendust, mille kohaselt oleks vähemusteks loetud ka okupeeritud territooriumidel elav sisserännanud elanikkond,” sõnas Rannut. Eestis oleks see tähendanud Nõukogude okupatsiooniajal sisserännanud elanikkonnale kõikide õiguste andmist ilma eesti keele oskuseta ja lojaalsuseta, mis oleks oluliselt takistanud Eesti demokraatlikku arengut. Selle taotluse tagasilükkamisel tegi suure töö ära toonane Eesti ÜRO esindus.

Tollane ÜRO peasekretär Boutros Boutros-Ghali ütles oma avalduses 1993. aasta maailmakonverentsi delegaatidele, et Viini deklaratsiooni ja tegevuskava vastuvõtmisega uuendasid nad rahvusvahelise üldsuse pühendumust edendada ja kaitsta inimõigusi. Boutros-Ghali sõnul kinnistas kokkutulek uue visiooni inimõiguste kaitsmisest järgmisel sajandil.

Maailmakonverentsi päevakord hõlmas ka arengu, demokraatia ning majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste, tsiviil- ja poliitiliste õiguste vahelisi seosed ja ÜRO tegevuse efektiivsuse hindamist.

Juba alates Viini deklaratsiooni esimesest ettevalmistava komisjoni koosolekust Genfis 1991. aasta septembris, oli selge, et need olid toona väljakutsed, mis tekitasid keerulisi, mõnikord ka lõhestavaid, lahkarvamusi. Näiteks küsimused riiklikust suveräänsusest, universaalsusest, valitsusväliste organisatsioonide rollist ning uute inimõigusalaste õigusaktide teostatavusest ja jätkusuutlikkusest. Ettevalmistav protsess hõlmas kolme olulist piirkondlikku koosolekut – Tunises, San Josées ja Bangkokis, kus esitati deklaratsioonid, milles keskenduti just Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna probleemidele. Lisaks eelnesid deklaratsioonile mitteametlikud kohtumised Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Originaaldokument: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx

Teadmiseks:
Viini konventsiooni all tuntakse ka:

Konsulaarsuhete Viini konventsioon (1963)
Diplomaatiliste suhete Viini konventsioon (1963)
Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969)
ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980)
Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini konventsioon (1963)
Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon (1985)
Universaalsete rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemisel riikide esindamise Viini konventsioon (1975)