artikkel

Näitus “Ära ületa teise piire!”

laine
Foto:

Feministeerium kutsub näitusele „Ära ületa teise piire!” EKA Galeriis, mis on avatud kuni 25. augustini 2023.

EKA Galerii ja Feministeeriumi ühisnäitust ajendab vajadus rääkida seksuaalse nõusoleku kultuurist ülikoolides, sest 2020. aasta Eesti Üliõpilaskondade Liidu uuring seksuaalsest ja soolisest ahistamisest leidis, et 72% tudengitest on kogenud seksuaalset või soolist ahistamist ülikoolis. Kunst võimaldab seksuaalse nõusoleku ja sooliste stereotüüpide teemasid visualiseerida ning mõtestada uute nurkade alt, mida näitusel osalevad kunstnikud ka leidlikult on teinud. Ülikool kui ühiskonna vaimu eestvedaja peab olema turvaline nii õppuritele, õppejõududele kui ka teistele töötajatele ning näitus aitab mõtestada oma seksuaalsuse kohta käivaid arvamusi, eelarvamusi ja tegevusi nii minevikus kui ka tulevikus.

Igal inimesel on õigus otsustada oma keha puutumatuse üle ise. Kuidas enda piire kehtestatakse, sõltub palju kultuurilistest normidest ja seadustest. Seksuaalsuhted peavad põhinema kõikide osapoolte selgel nõusolekul. Vaba nõusolek tähendab seda, et seksuaalsuhtes olevad osapooled võivad igal hetkel otsustada, kas nad soovivad jätkata või tegevus peatada ja olla kindlad, et nende piire arvestatakse. Üksteisega arvestamine trotsib vägivalda ja ebavõrdsust loovaid stereotüüpe ja loob emotsionaalselt turvalise õhkkonna.

2017. aasta Istanbuli naistevastase vägivalla konventsioon, mille on teiste seas ratifitseerinud Eesti, näeb ette vägistamise definitsiooni muutmise karistusseadustikus selliseks, mis lähtuks nõusolekupõhisest seksuaalsuhtest kui normist, millest kõrvale kaldumine on vägistamine. Seaduse kõrval on oluline ühiskonnas ühiselt aru saada, et kõigil on õigus kehalisele ja vaimsele enesemääramisele.

Näitusele valisime konkursile esitatud pildid, mis käsitlevad seksuaalse nõusoleku kultuuri põhitõdesid ja astuvad vastu stereotüüpse suhtumisega tekitatud probleemidele.

Osalevad kunstnikud: Kristiina Aarna, Karola Ainsar, Katharina Grepp, Kärt Heinvere, Annika Hint & Irmeli Terras, Maria Kapajeva, Sanna Kartau, Hanna Eliise Kask, Karis Kivi, Maria Izabella Lehtsaar, Annemarie Maasik, Marlene, Susanna Mildeberg, Katariin Mudist, Enn Nazarov, Liisa Niit, Katerina Rothberg, Pamela Samel, Tiina Sööt, Daria Titova, Kadi Viik, Laura Vilbiks.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Active Citizens Fund.