Uudised

Noored Kooli programm kasvab ja otsib uusi osalejaid

laine uudised-laine
14. september 2020

Tänasest saab kandideerida Noored Kooli 2-aastase arenguprogrammi 15. lendu. Edukad kandidaadid asuvad 2021. aasta septembris tööle programmi partnerkoolidesse üle Eesti.

Kandideerima oodatakse igas vanuses inimesi üle Eesti, kes tunnevad endas soovi pühenduda intensiivsele õppimisele ja enesearengule ning töötada selle nimel, et kõigil lastel oleks elus rohkem valikuid. Kahe aasta jooksul läbivad Noored Kooli osalejad ainulaadse õpetamise ja eestvedamise koolituse, mis aitab neil kujuneda muutuste eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötatakse täiskoormusega tavakoolides, õpetades peamiselt 1.-9. klassi õpilasi.

Noored Kooli värbamisjuht Margot Lillemägi sõnas, et programmi otsitakse kolme tüüpi inimesi. “Esiteks noori ja vanu, kes ei karda väljakutset – hariduses on n-ö nurjatuid probleeme, mis nõuavad väga võimekaid lahendusmeelseid inimesi. Teiseks otsime hariduse armastajaid, kes on näiteks oma laste kõrvalt näinud õpetaja rolli olulisust. Ja kolmandaks inimesi, kes soovivad oma karjäärile uut mõtet – kes ei taha enam kahelda, kas valitud amet ikka muudab maailma paremaks,” ütles Margot Lillemägi.

Järgmisel aastal alustav 15. lend tuleb tõenäoliselt Noored Kooli programmi aegade suurim. Programmi kasvamist toetava Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villigu sõnul on Noored Kooli aastate jooksul tõestanud, et selle läbinud inimesed saavad haridusvaldkonna eestvedajateks ning töötavad ka edasi selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. “Me näeme, et juba programmi käigus hakkavad Noored Kooli osalejad koolis ja kogukonnas suuri muutuseid ellu viima. Nende panus Eesti haridussüsteemi on aga veel suurem, kuna üle kolmveerandi programmi vilistlastest jätkavad tööd hariduses – õpetajana, koolijuhina või süsteemi teistel tasanditel,” täheldas Martin Villig.

Kandidaatidelt eeldatakse mistahes eriala kõrgharidust ning valmidust töötada programmis õppimise ajal kaks aastat ühes Eestimaa koolis õpetajana. Programmis osalemiseks tuleb kandidaatidel põhjaliku kolmeosalise valikuprotsessi käigus näidata oma motivatsiooni, suhtlemis-, koostöö- ja eneseanalüüsioskust, algatusvõimet ning õppimisega seotud väärtushinnanguid.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet Noored Kooli kodulehel: www.nooredkooli.ee. 15. lennu esimene kandideerimistähtaeg on 18. oktoobril.

Lisainfo:
Noored Kooli värbamisjuht Margot Lillemägi
tel. 5552 8270, e-post: margot@nooredkooli.ee

Taust:

SA Noored Kooli on vabaühendus, mis loob kasvukeskkonna haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Selleks valitakse programmi erinevatelt elualadelt võimekaid tulevasi eestvedajaid, kes soovivad anda oma panuse Eesti hariduses peituvate probleemide lahendamiseks. Programm pakub neile koostöös Tallinna Ülikooliga mitmekülgset õpetamis- ja juhtimiskoolitust ning tugisüsteemi. Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või rakendada oma kogemusi ja oskusi mõnes teises rollis. Noored Kooli on 14 aasta jooksul toonud haridusse 250 inimest, kellest enamus töötab edasi haridusvaldkonnas.

Heateo Haridusfond on Eesti uue põlvkonna ettevõtjate eestvedamisel loodud 1-miljoni eurone filantroopiafond. Fondi rahastuse toel aidatakse kolme aasta jooksul lahendada olulisi valupunkte Eesti haridusmaastikul.