Uudised

Noored Kooli programm otsib uusi osalejaid Ida-Virumaalt

laine uudised-laine
21. veebruar 2022

Noored Kooli arenguprogramm otsib uusi osalejaid algatusvõimeliste ja missioonitundega Ida-Virumaa elanike seast. Kaheaastase programmi osalejad töötavad täiskoormusega õpetajana Noored Kooli partnerkoolides Ida-Virumaal ning arendavad samaaegselt enda õpetamis- ja eestvedamisoskuseid. Piirkondlikku värbamiskampaaniat toetab Briti Nõukogu.

Kandideerima oodatakse igas vanuses inimesi, kes soovivad pühenduda intensiivsele enesearengule ning töötada selle nimel, et Ida-Virumaa lastel oleks elus rohkem valikuid. Kahe aasta jooksul läbivad Noored Kooli osalejad ainulaadse õpetamise ja juhtimise koolituse, mis aitab neil kujuneda muutuste eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötatakse täiskoormusega üldhariduskoolis, õpetades peamiselt 1.–9. klassi õpilasi.

Briti Nõukogu toel toimuva värbamiskampaania fookuses on vene emakeelega noorte tulevikuvõimalused. Sihtasutuse Noored Kooli värbamisjuht Gerda Urres sõnas, et Ida-Viru venekeelsete noorte võimalused omandada head haridust on täna oluliselt piiratud. “Pooled Ida-Virumaa vene õppekeelega põhikoolide lõpetajad ei oska eesti keelt B1 tasemel. Lisaks sellele PISA testid näitavad, et meie muukeelsed noored jäävad teadmiste ja oskuste poolest oma eesti emakeelega kaasealistest ühe õppeaasta võrra maha. Mõlemad asjaolud tähendavad, et Ida-Viru venekeelsetel noortel on piiratud võimalused elukestvaks õppeks,” ütles Gerda Urres. Ta lisas, et programmi osalejad saavad muuta tänast olukorda, õpetades vene emakeelega noori eesti keeles ja keskendudes nende õpioskuste arengule.

Noored Kooli 14. lennu osaleja Aleksei Jašin, kes töötab keelekümblusklassi õpetajana Sinimäe Põhikoolis, märkis, et Ida-Virumaa koolid vajavad motiveeritud ja sihikindlaid eestvedajaid, kes on valmis panustama oma kogukonna arengusse. “Kas sul tekib sageli mõte, et tegusad Ida-Viru inimesed võiksid panustada rohkem oma kodukoha haridusse? Näita eeskuju ja tule Noored Kooli programmi raames looma muutusi kohalikus koolis, mille õpilased tõesti vajavad sind,” kutsub ta üles kandideerima Noored Kooli programmi 16. lendu, mille osalejad alustavad tööd õpetajana 2022. aasta septembris.

Kandidaadilt eeldatakse kõrgharidust mistahes erialal ning valmidust töötada programmis õppimise ajal kaks aastat ühes Eestimaa koolis õpetajana. Programmis osalemiseks tuleb kandidaadil põhjaliku kolmeosalise valikuprotsessi käigus näidata oma kõrget motivatsiooni, sotsiaalseid pädevusi, kriitilist mõtlemist, eneseanalüüsioskust, algatusvõimet ning õppimisega seotud väärtushinnanguid.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet Noored Kooli kodulehel: www.nooredkooli.ee. Viimane kandideerimistähtaeg on 20. märtsil.