artikkel

Osale koosloomeprotsessis Riigikogu juures

laine
Foto:

Demokraatia Arendamise Keskus kutsub osalema parlamendiuuringute konverentsil 19. mail Tallinnas. Konverentsil kohtuvad demokraatia mõtestamise ja uurimisega tegelevad teadlased, Riigikogu liikmed ja demokraatia arendamisega tegelevate vabaühenduste esindajad. 

Konverents on avaüritus laiemale protsessile, mille eesmärk on süveneda parlamendiuuringute valdkonna senisesse uurimistegevusse ning seada ühiselt tuleviku uurimissuundasid. Olete oodatud ka pärast avaüritust toimuvale väiksemale veebipõhisele fookusteema kohtumisele ning juuni alguses seminarile tulemuste tutvustamiseks.

Avakohtumisel tutvustavad valdkonna teadlased parlamendiuuringute hetkeseisu ja võimalusi. Sellele järgneb arutelu, kus koostöös teadlaste, Riigikogu liikmete ja vabaühenduste esindajatega seatakse ühised ootused edasisele teadustööle, et selle tulemusi saaksid veel paremini kasutada nii Riigikogu kui ka vabaühendused. 

Vabaühenduste teadmised ja kogemused demokraatia arengu teemadel täiendaksid arutelusid oluliselt ning aitaksid kujundada tulevaste arengute suunda parlamendiuuringute valdkonnas.

Konverents toimub 19. mail 10:00-13:30 Tallinnas, Komandandi maja suures saalis (Toompea 1).

Palun andke osalemisest märku hiljemalt 10. mail e-mailile: hello@democracy.ee

Rohkem infot protsessi kohta leiate siit.

Projekti rahastab Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.