Uudised

Põhiseadusväärtuste vastane kordusetendus Rakvere linnavolikogus

laine uudised-laine
7. veebruar 2019

Eelmise aasta algul otsustas Rakvere linnavolikogu vähendada toetust LGBTI filmifestivalile Festheart, mida korraldab MTÜ SevenBow. Selle aasta 30. jaanuaril võttis volikogu vastu sama otsuse, mis on selgelt diskrimineeriv. Eesti Inimõiguste Keskus koos Festhearti korraldaja MTÜ SevenBow ja advokaadibüroo Hedman Partnersiga on alustanud taas kohtuteed, et ebaõiglane otsus vaidlustada.

Vastavalt Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud korrale esitas MTÜ Sevenbow Rakvere linnale taotluse, küsides toetust Festheart 2019 korraldamiseks. Kultuurikomisjon hindas kõiki taotlusi ning leidis, et nende taotlus on asjalik ja planeeritavad tegevused igati toetust väärt. Sellele vaatamata otsustas linnavolikogu vähendada MTÜ toetust komisjoni ettepanekuga võrreldes 80%. Kõik teised toetused kinnitati vastavalt kehtivale korrale ja kultuurikomisjoni ettepanekule.

Eelmisel aastal kaebasid Eesti Inimõiguste Keskuse, MTÜ SevenBow  ja advokaadibüroo Hedman Partners advokaadi Liisa Linnaga ühiselt Rakvere linnavolikogu kohtusse Eesti põhiseaduse, õigusriigi praktika ja volikogu enda kehtestatud reeglite eiramise tõttu Festhearti juhtumis. Kohtuveskid alles jahvatavad eelmise aasta otsust, aga kolmepoolses koostöös minnakse kohtusse ka sel korral.

„Poliitikud sekkuvad taas kultuurirahastusse vastavalt oma eelarvamustele ning kopeerivad autoritaarset idanaabrit,“ ütles SevenBow esindaja Keio Soomelt.

“Inimõiguste keskuse jaoks ei ole oluline mitte ainult selle ühe festivali saatus, vaid see, et võim nii riigi kui kohalikul tasandil jaotaks raha vastavalt sellele, mis on hea kohalikule kultuurielule, mitte isiklikest eelarvamustest lähtuvalt ,” kommenteeris olukorda Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. “Täna proovitakse tsenseerida ühele vähemusele keskenduvat filmifestivali, homme mõnda teist üritust mõne teise vähemuse jaoks.”

Eesti Inimõiguste Keskuse üheks tegevussuunaks on strateegiline hagelemine ehk üks huvikaitsevahenditest, millega muude võimaluste ammendumisel aidatakse muutuse saavutamiseks kohtusse pöörduda neil, kelle inimõigusi on rikutud. Rakvere linnavolikogu ja Festhearti juhtumi puhul soovib keskus pöörata laiema avalikkuse tähelepanu murettekitavale olukorrale, sest taoline diskrimineerimine on aset leidnud juba mitmendat järjestikust aastat.

MTÜ SevenBow on kultuuriürituste korraldamisele keskendunud vabaühendus, mida veavad Keio Soomelt ja maailmas laineid löönud Rakvere jõulukuuse autor Teet Suur.  

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused, samuti erivajadusega inimeste õigused.

Lisainfo:

Kari Käsper, EIK juhataja

56225486

kari.kasper@humanrights.ee

Pressipäringud:

Iiris Viirpalu EIK kommunikatsioonijuht

56667627

iiris.viirpalu@humanrights.ee