Uudised

Seminar tegelike kasusaajate andmete avalikustamisest

laine uudised-laine
29. august 2022

Korruptsioonivaba Eesti korraldab 20. septembril kell 10-15 Tallinnas seminari Tegelike kasusaajate andmestik: milleks ja kellele?, eesmärgiga tõsta kodanikuühiskonna esindajate teadlikkust sellest, mis rolli mängib tegelike kasusaajate andmestik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning kuidas tagada andmetele ligipääsetavus ja nende usaldusväärsus.

„EL liikmesriigina on meil eelkõige kohustus ja seejärel vastutus, et korruptsiooni ja finantsrikkumiste ennetamiseks ning kuritegeliku tulu või muu selgusetu päritoluga vara varjamise ja legaliseerimise tõkestamiseks oleks juriidiliste isikute tegelike kasusaajate andmed usaldusväärsed, avalikud ja kergesti ligipääsetavad. Seda mitte ainult finantssektori ja õiguskaitse vajadustest lähtuvalt, vaid oluline roll on siinjuures ka uuriva ajakirjanduse ja vabakonna initsiatiividel ja tegudel,” selgitas Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus

Seminar toimub Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) projekti raames, mille kaudu edendatakse tegelike kasusaajate andmete ulatuslikumat ja teadlikumat kasutamist kodanikuühiskonna osalejate, sealhulgas MTÜ-de, ajakirjanike, akadeemiliste ringkondade ja ametiühingute hulgas.