artikkel

Tagasi Kooli on nüüd Tuleviku Tegijad

laine
Foto:

15 aastat tegutsenud ja tuhandeid oma ala eksperte õpilaste ette toonud haridusalgatus Tagasi Kooli kannab nüüd uut nime Tuleviku Tegijad. See iseloomustab uut fookust ja visiooni – aidata igal Eesti noorel leida oma tee. 

“Meie eesmärk on alati olnud inspireerida noori haridus- ja töömaailmas edasi pürgima, kuid oleme aastatega kasvanud ja muutunud nii palju, et nimevahetus oli vältimatu. Sama vätimatu on probleem, et noored ei tee läbimõeldud karjäärivalikuid ja edasiõppimise otsuseid,” räägib muudatuse vajalikkusest Tuleviku Tegijad tegevjuht Teibi Torm. “Aitame riigil seda probleemi ennetada ning kaasame oma valdkonna asjatundjaid külalistundide, varjutamiste ja õppekäikude kaudu kooliellu. Nemad suudavad oma kogemusi ja eluvalikuid jagades noori inspireerida ning toetada, mida näitavad ka uuringud.” 

Selleks, et noori oma tee leidmisel toetada, kutsub Tuleviku Tegijad oma valdkonna asjatundjaid ja organisatsioonide esindajaid tulevikutegijad.ee veebiplatvormiga liituma. “On oluline, et noored leiaksid oma kutsumuse, teeksid teadlikke valdkonna valikuid ning toetudes praktikute kogemustele oskaksid töö- ja kõrgharidusmaailmas orienteeruda,” sõnab Torm. Liitumise järel on võimalik minna külalistunde andma, kutsuda endale töövarju või klassitäie õpilasi oma organisatsiooni karjääri- ja tööalasele õppekäigule. 

Tagasi Kooli ei vaju unustuste hõlma, sest e-tunnid, mis toovad videoloengute vahendusel oma ala tegijad ja ühiskonnas aktuaalsed teemad klassi ette, jäävad seda nime kandma. Live’s toimuvaid e-tunde on võimalik tellida igal organisatsioonil, kelle teemad on ühiskonnas olulised ja kes tahab nendega noorteni jõuda. 

Fotol vasakult: Tuleviku Tegijad tegevjuht Teibi Torm, kommunikatsioonijuht Helena Tomikas, partnerlussuhete juht Roberta Lupp, Tagasi Kooli e-tundide juht Riina Facecchia ja Tuleviku Tegijad sotsiaalmeediajuht Merilin Mändveer.