Uudised

Üheksas riigis algab kampaania isikuandmeid kasutavate veebireklaamide vastu

laine uudised-laine
5. juuni 2019

Inim- ja digitaalõiguste rühmad esitavad üheksas riigis kaebused ebaseadusliku internetireklaami meetodi vastu ning käivitavad kampaania #StopSpyingOnUs.

4. juunil esitasid kaksteist inimõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsiooni, mida koordineerib Liberties, üheaegselt üheksa kaebust üheksas EL-i riigis oma vastavatele riiklikele andmekaitseasutustele seoses käitumusliku reklaami majandusharus kasutatavate ebaseaduslike meetoditega. Kampaaniaga liituvate riikide hulgas on Saksamaa, Belgia, Itaalia, Eesti, Bulgaaria, Ungari, Sloveenia ja Tšehhi.

Kaebused tähistavad Liberties’i ja tema partnerite algatatud kampaania #StopSpyingOnUs käivitamist. Kampaania eesmärk on teavitada Euroopa andmekaitseasutusi kestvast ulatuslikust isikuandmete kaitse rikkumisest,  mis toimub iga päev sadu miljardeid kordi ja võib mõjutada igaüht, kes veebisaite külastab.

“Kampaania käigus ühendavad organisatsioonid ja üksikisikud jõud, et kaitsta isikuandmeid, mida võidakse jagada ilma meie nõusolekuta, näiteks sirvimise ajalugu ja asukohta, aga ka isegi seksuaalset sättumust ja unikaalseid ID-koode. Andmekaitseasutustele esitatud kaebused toovad välja tõsiasja, et reaalajas pakkumise reklaamisüsteem võib edastada kasutajate isikuandmeid sadadele või tuhandetele ettevõtetele. See rikub selgelt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR-i),” ütleb Liberties’i õigusekspert Eva Simon.

Lisaks kaebuste kooskõlastatud esitamisele julgustab #StopSpyingOnUs Euroopa kodanikke ettevõtmisega ühinema, saates Liberties’i veebisaidil oleva kampaanialehe vahendusel välja individuaalse kaebuse. Igal kasutajal on võimalik saata juba ettevalmistatud õiguslik kaebus oma riiklikele andmekaitseasutustele ja ühineda võitlusega oma internetiandmete kaitsmise nimel.

„Tahaksime anda inimestele voli peatada oma õiguste rikkumine internetireklaami ökosüsteemis, kus on olemas vaid mõned vahendid enda kaitsmiseks,“ märgib Orsolya Reich, Liberties’i huvikaitse spetsialist.

Eestist ühineb kampaaniaga Eesti Inimõiguste Keskus. Keskuse juhataja Kari Käsper, kes on aastaid süvitsi andmekaitsega tegelenud ja seda ka akadeemiliselt uurinud, usub, et praeguses situatsioonis on käitumusliku reklaamiga internetis mindud üle piiri. “Sellega rikutakse kõigi internetikasutajate eraelu puutumatust ning kontrolli isikuandmete üle. Õigusrikkumisele ja interenetikasutajate teadmatuse ärakasutamisele põhinev majandusmudel ei tohiks olla jätkusuutlik. On aeg sellele lõpp teha, mistõttu kaebasime ka Eestis Andmekaitse Inspektsioonile nn AdTechi rikkumiste kohta.”

Eelseisev kaebustelaine on septembrist alates kolmas. Kirjeldatud reklaamimeetodit kasutavad digitaalmaailma mitmed suured tegijad, näiteks Google, mis viib selleni, et suurt arvu inimesi ähvardab andmete jagamise oht. Näiteks Google’i DoubleClick (hiljuti ümber nimetatud ‘Authorized Buyers’) tegutseb 8,4 miljonil veebisaidil ja levitab nende saitide külastajate isikuandmeid üle 2000 ettevõttele.

Lisainfo:

Kari Käsper
Eesti Inimõiguste Keskus
kari.kasper@humanrights.ee

Éva Simon
Privaatsuse ja väljendusvabaduse huvikaitse spetsialist – Liberties eva.simon@liberties.eu

Vanja Prokic
Kommunikatsioonijuht – Liberties
v.prokic@liberties.eu