Uudised

Uuring: Skautlus valmistab noori ette eluks muutuvas maailmas

laine uudised-laine
14. september 2020

16. septembril tutvustab Tartu Ülikool uuringut, kus hinnati Eesti Skautide Ühingu tegevuse mõju noorte arengule. Uuringust selgus, et noorteorganisatsiooni tegevuses osalemine aitab kaasa nii eluks vajalike oskuste omandamisele, meeskonnatööoskuste arendamisele kui ka kodanikuaktiivsuse kasvule. Skaudiliikumine, mis on saanud alguse enam kui sajand tagasi, on väga heas kooskõlas kõige kaasaegsemate arusaamadega noorte arengu põhimõtetest, tõdesid Tartu Ülikooli teadlased uuringuraportis. 

Uuringu läbiviimist juhtinud Tartu Ülikooli üldsotsioloogia dotsent Kairi Kasearu sõnul on noored ja noorsootöö Eesti viimasel ajal saanud suhteliselt palju tähelepanu, läbiviidud ja käimas on mitmeid noori ja nende eluolu käsitlevaid uuringuid. Valminud skaudiliikumisega seotud noorte ja täiskasvanute uurimine on noorteuuringute vallas oluliseks täienduseks. 

Eesti noorsootööd korraldava Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhi Reelika Ojakivi sõnul on noorteühendustel oluline roll noorte kaasamisel otsustesse ning noorte võimestamisel, et nad oleksid aktiivsed kodanikud.

Uuringut Eesti Skautide Ühingu poolt koordineerinud ja varasemalt ka peaskaudi ametis olnud Kristjan Pomm lisas, et unistus analüüsida, kas ja kuidas tänaseks juba enam kui 100-aastase traditsiooniga skaudiliikumine on mõjutanud ja suunanud Eesti noorte arengut on olnud mõttes mitmeid aastaid ja just nüüd, kui tänane Eesti skaudiorganisatsioon tähistab oma 25. juubeliaastat, õnnestus see teoks teha. Uuringu teostamine oli võimalik ka tänu Haridus-ja Teadusministeeriumi poolsele strateegilisele partnerlusele lisas Kristjan Pomm. 

Eesti Skautide Ühing on ilmselt üks esimesi noorteorganisatsioonidest Eestis, kus on koos teadlastega hinnatud organisatsiooni mõju noorte arengule.Uuringuraporti “Skaudid Eestis 2020: skautluse tajutud mõju isiklikule arengule, oskustele ja edasistele eluperspektiividele” täisteksti avalikustame 16. septembril.  

Raporti tutvustussündmus toimub 16. septembril, algusega kell 13.00 Tallinnas, Swissoteli seminariruumis Tartu, Tornimäe 3.

Lisainfo:
Kristjan Pomm, tel 50 97 110