Uudised

Vabaühendustes 42. nädalal

laine uudised-laine
18. oktoober 2021

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

MTÜ Mondo kuulutas välja kandideerimise ajakirjanike õppereisile Ukrainasse. Õppereisi eesmärk on võimaldada Balti riikide, Poola ning Saksamaa ajakirjanikel viia läbi uurimus Ukraina töö ja/või konfliktist tingitud rände teemadel.

Värskelt ilmunud AidWatch 2021 raporti andmetel on Eesti endiselt Baltikumi kõige suurem arenguabi andja. Arengukoostöö Ümarlaua poolt tellitud arvamusküsitluse järgi arvavad pea pooled Eesti elanikud, et Eesti riik peaks arengurahastust veelgi suurendama

Loomakaitsjad kutsuvad üles märkama loomavastast vägivalda ja tegutsema. Loe Eesti Loomakaitse Seltsi soovitusi, kuidas käituda.

Hõimupäevadega tutvustatakse soome-ugri rahvaid ja edendatakse nende koostööd. Fenno-Ugria Asutus kutsub oktoobri lõpuni hõimupäevade festivali loengutele, filmilinastustele ja näitustele.

Vabaühendused korraldavad konverentsi võrdsest vanemlusest. 19. novembril Tallinna Ülikoolis.

Vaata lisa infokirjadest:

Arengukoostöö Ümarlaud

Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti NATO Ühing

Eesti Noorteühenduste Liit

Hooandja

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

Tartu Ärinõuandla

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum