Uudised

VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressile registreerumine on tänasest avatud

laine uudised-laine
17. veebruar 2020

Tänasest, 17. veebruarist saab end registreerida VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil, mis toimub 17.–19. juunini Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Maailmakongressi peetakse üle nelja aasta ning seekord on teema „Kultuurimaastikud – meel ja keel“. Osalejatena saavad end kirja panna nii soome-ugri rahvaste delegatsioonid, vaatlejad kui ka meediaväljaannete esindajad.

Kongressi projektijuhi Helle Helena Puusepa sõnul oodatakse kongressile kõigi soome-ugri rahvaste delegatsioone, mille on valinud rahvuskongresside või rahvaste esinduskogude vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees kokku lepitud kvootidele. „Peale delegaatide on kongressile teretulnud vaatlejad, kelle arvu ei piirata, ning ajakirjanikud,“ täiendas Puusepp.

Vastavalt soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee otsusele võivad soome-ugri rahvad, kelle arvukus on üle 50 000 (ungarlased, soomlased, eestlased, karjalased, komid, permikomid, marid, mordvalased, saamid, udmurdid) saata kongressile kuni 15 delegaati. Neil soome-ugri rahvastel, kelle arvukus jääb alla 50 000 (vepslased, vadjalased, isurid, ingerisoomlased, kveenid, liivlased, mansid, nganassaanid, neenetsid, sölkupid, setod, handid, eenetsid) on võimalus kongressile saata kuni 5 delegaati. Vastu võetakse kokku kuni 215 delegaati, delegatsioonide juhid saavad delegatsiooni registreerida kuni 30. aprillini.

Eesti 15-liikmelise delegatsiooni paneb kokku soome-ugri rahvastega koostööd koordineeriv katusorganisatsioon MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Delegaadid võivad olla nii Fenno-Ugria liikmesorganisatsioonidest, koostööpartnerite hulgast kui ka väljastpoolt ja nad osalevad ettekannete või sõnavõttudega kongressi sektsioonide, presiidiumi või toimkondade töös.

Kongressile on vaatlejana oodatud kõik, kes tunnevad huvi kongressi teemade vastu. Vaatlejate osalustasu on 150 eurot, mis katab konverentsil osalemise ja toitlustuse kulud. Majutuse korraldab vaatleja ise, korraldajad vahendavad soodushinnaga majutuskohti. Ajakirjanike registreerumise kohta leiab info kongressi kodulehelt. Vaatlejate ja meediaväljaannete esindajate registreerimine lõpeb 1. juunil 2020.

Kongressile saab registreeruda üksnes elektrooniliselt aadressilt https://tartu2020fu.ee . Sealt leiab ka kõik vajalikud juhised.

Tartus toimuva kongressi teema on „Kultuurimaastikud – meel ja keel“. Teemarühmades käsitletakse keele säilitamise ja edasiandmise ning kakskeelsuse problemaatika kõrval ka kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele ja kultuuriinnovatsiooni. Soome-ugri rahvaste teabetöös on oluline kasutada traditsioonilisi ja uusi meediakanaleid ning rakendada keeletehnoloogia võimalusi. Osalema oodatakse Eesti, Soome, Ungari ja Venemaa presidenti ning riigiametnikke.

Kongressi ametliku programmi kõrval on Tartus kavas palju kongressi teemadega seotud kõrvalüritusi: kontserdid, filmiprogramm, vaba mikrofoniga soome-ugri rahvaste arvamuste õhtuja (maausu) palvused. Nendest on oodatud osa võtma kõik huvilised.

VIII soome-ugri maailmakongressiga seonduvat kajastatakse selle kodulehel tartu2020fu.ee ja facebook.com/tartu2020fu

Taust

Soome-ugri rahvaste maailmakongress on valitsustest ja sõltumatu esindusfoorum, mis toetub oma tegevuses maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi eesmärk on arendada ja tugevdada soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuuri ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd, käsitleda aktuaalseid probleeme, leida neile lahendusi ning teostada kõigi soome-ugri rahvaste enesemääramise õigust kooskõlas rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Esimene soome-ugri rahvaste maailmakongress peeti 1992. aastal Komimaal Sõktõvkaris, seejärel on seda iga nelja aasta järel korraldanud vaheldumisi Ungari, Soome, Eesti ja Venemaa. Eestis toimus kongress viimati 2004. aastal Tallinnas.

Kongressi peakorraldaja on MTÜ Fenno-Ugria Asutus, kes koordineerib eestlaste osavõttu maailmakongressidest ja selle vahepeal tegutseva, maailmakongresse sisuliselt ette valmistava soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööd.

Soome-ugri rahvaste kohta vt https://fennougria.ee/rahvad/

Kongressi piltimaterjali leiab siit

Lisainfo:
Helle Helena Puusepp
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
VIII soome-ugri maailmakongressi projektijuht
5026569