artikkel

YFU Eesti: Hakka vahetuspereks!

laine
Foto:

YFU ehk Youth for Understanding pakub noortele võimalust turvaliselt välismaale õppima minna, et avardada oma silmaringi, saavutada iseseisvus ja kogeda teisi kultuure. Rahvusvaheline õppeprogramm on mõeldud 14-18aastastele õpilastele ja tegutseb maailmas juba 70 aastat, millest Eestis 28.

Igal aastal saabub maailma eri paigust Eestisse õppima mitukümmend 14-18aastast noort, kes veedavad oma õppeaasta Eesti peredes.


Miks hakata vahetuspereks?

Vahetusõpilase võtmise põhjuseks võib olla huvi teiste kultuuride vastu, soov avardada enda ja oma laste maailmapilti või lisada vürtsi oma pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase võtmine võimaluse praktiseerida ka võõrkeelt.

Vahetusperena muutuvad pere traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha nii oma pere kui kogu Eestimaad läbi kellegi teise silmade.

Iga pere saab ise valida omale sobiva vahetuslapse. Vaata järgmisel õppeaastal Eestis kooliteed alustavaid vahetusõpilasi siit: https://www.yfu.ee/vahetuspere/vali-uus-pereliige/

 
Kes sobib vahetuspereks?

Vahetuspereks hakkamise tingimuseks on teie pere motivatsioon – sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes alguses ei oska keelt ega tunne Eesti kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja avatumaks ning need toredad mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde kogu eluks.

Vahetuspere ei koosne vaid emast-isast-pojast-tütrest, vaid vahetusõpilasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või näiteks vanemad, kelle lapsed on juba suureks kasvanud ja välja kolinud. Saabuvale õpilasele on vaja tagada soe toit ja head tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei ole oluline, sest vahetusõpilased hakkavad Eesti keeles vabalt suhtlema tavaliselt umbes poole aastaga, mõned ka varem. Nii vahetusperel kui vahetusõpilasel on YFU poolt ka oma tugiisik, kes on alati nõu ja jõuga toeks.


Mida vahetuspereks olemine annab?

Enamikule peredest annab vahetuslapse kasvatamine täiesti uue hingamise, laiendab silmaringi ja avardab maailmavaadet. Tihti kasvavad pered oma vahetuslastega väga kokku ja lähedaseks jäädakse ka vahetusaasta lõppedes. Iga aasta otsustab paar õpilast peale vahetusaastat iseseisvalt Eestisse tagasi tulla, et siin edasi õppida.

Kindlasti annab vahetuspereks olemine julgust juurde peredele, kelle endagi laps soovib välismaale õppima minna. Aasta vältel nähakse lähedalt kogu YFU süsteemi toimimist, mis annab suurepärase ülevaate, mida üks vahetusaasta endaga kaasa toob.

Kui tunned, et soovid olla noorele inimesele just see, kes annab talle kodust kaugel olles turvatunde, kes avab talle oma kodu ja südame, kes aitab tal hakkama saada täiesti uues kultuuris ja keeles ning kes võtab ta oma pere liikmeks, siis võta ühendust YFU sissetulevate õpilaste programmijuhi Diina Tuulikuga: diina@yfu.ee

Rohkem infot vahetuspereks hakkamise ja vahetusaastale mineku kohta loe YFU Eesti MTÜ kodulehehelt www.yfu.ee

Loe pandeemia ajal Eestis õppinud Pedro lugu siit: https://sobranna.elu24.ee/6952280/uruguay-noormees-jai-pandeemiavarju-eestisse-ma-lihtsalt-armastan-seda-riiki