Uudised

Avalikustati nimekiri loomadest, keda võib kasutada loomanäitustel ja meelelahutusüritustel

laine uudised-laine
4. juuni 2018
MTÜ Loomus tänab koos kõigi teiste teemaga tegelenud loomakaitseorganisatsioonidega Maaeluministeeriumi meeskonda, ministrit Tarmo Tamme, kõiki inimesi, kes on alla kirjutanud petitsioonidele, kirjutanud artikleid, osalenud meeleavaldustel ja toetanud loomakaitsjaid.

Täna avalikustati Riigi Teatajas nende loomaliikide ja alamliikide nimekiri, kuhu kuuluvaid loomi on lubatud loomanäitustel, -võistlustel ja loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel Eestis alates 8. juunist 2018 kasutada:

Nimekiri on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/105062018006 

Maaeluministri määrusega kehtestatud nimekiri on järjeks 2017. aasta sügisel Riigikogus vastu võetud Loomakaitse Seaduse muudatusega, mille järgi lubatakse avalikel üritustel kasutada ainult neid tehistingimustes sündinud loomi, kelle liigiomased käitumisharjumused seda võimaldavad. Avalikuks näitamiseks peetakse kuni seitse päeva kestvaid üritusi ja väljapanekuid. 

“Nimekiri on kooskõlas sellega, milliste loomade näitustel eksponeerimisega meie ühiskonnas täna nõus ollakse. Loomakaitsjate silmis on tegu kompromissnimekirjaga, aga sellisega, millega võime praegu rahul olla. Läbirääkimised kestsid viis aastat – just niipalju on sellest aega möödas kui inimese hoolimatuse tõttu hukkus Eestis elevant Medi”, ütles MTÜ Loomuse juhataja Kadri Taperson. 

MTÜ Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

Lisateave:

Kadri Taperson

Juhataja

MTÜ Loomus

+372 5287566 kadri@loomus.ee