Uudised

Eestlased aitasid pagulaslaagrisse veesüsteemi ehitada

laine uudised-laine
25. juuli 2017
Eesti MTÜ Mondo aitas ehitada Jordaanias asuvasse Azraqi pagulaslaagrisse tarbeveesüsteemi, mis hoiab kokku vett ja toetab põllupidamist. Pagulaslaagris elab üle 30 000 süürlase, kes on kodumaal seitsmendat aastat kestva kodusõja tõttu naaberriiki põgenenud.

Eestlaste toel ehitati Jordaania kõrbealal asuvasse Azraqi pagulaslaagrisse süsteem, mis suunab kasutatud pesuvee uuesti ringlusesse, et seda saaks kasutatada põldude ja peenarde kastmiseks. Süsteem aitab kuivas piirkonnas nappivat puhast vett säästa ning toetab laagris elavate inimeste põllupidamist. Tarbeveesüsteemi rajas Eesti MTÜ Mondo toel Soome organisatsioon Finn Church Aid, mis aitab ÜRO allorganisatsioonil osa laagrit hallata. 

Veesüsteem on vajalik laagri elanike põllumajandustraditsioonide püsimiseks ning ka lastele taimekasvatuse õppimiseks. Lapsed, kellest paljud ei mäleta sõja-eelset aega, leiavad istikute kasvatamisest taas lootust stabiilsemale elule. Koos põllumajandusõpetajaga õpitakse taimedele elu andma, nende eest hoolitsema ja ka üksteisega koostööd tegema. Pärast sõjatraumade kogemist on see hädavajalik. “Nendel lastel on nüüd võimalus õppida elu andma – pärast seda, kui enda ümber on aastaid kogetud ainult elu hävitamist,” ütleb eelmisel nädalal põllumajandusklassi külastanud MTÜ Mondo humanitaarabiekspert Gert Teder. Klassi juhendaja Abu Hashem rõhutab, et paljud laagri lapsed on pärit Süüria põllumajanduspiirkondadest, kuid kodust põgenemise ja perekondade lagunemise tõttu on oht, et uuel põlvkonnal läheb taimekasvatusoskus kaduma ning sõja lõppedes ei taastu nende kodupiirkondades enam elu.

Tänaseks on seitsmendat aastat kestnud Süüria sõja eest põgenenud üle viie miljoni inimese, hinnanguliselt võib Jordaanias olla 600 000 kuni 1,2 miljonit süürlast. Azraqi laager avati 2014. aasta kevadel, et riiki saabunud abivajajatele turvalist peatuspaika pakkuda. Hetkel elab laagris üle 30 000 inimese.

Eesti MTÜ Mondo aitab Süüria pagulasi kolmandat aastat, toetades naaberriikides Jordaanias, Liibanonis ja Türgis asuvaid kogukonnakeskusi ja laagreid. Muu hulgas on sisustatud kahes Jordaanias asuvas pagulaslaagris arvutiklassid ning rahastatud arvutiõpet, samuti kaetud betoonist jalgpalliväljak kunstmuruga. Liibanonis ja Türgis toetatakse laste haridust ja naiste toimetulekut läbi kogukonnakeskuste. 

MTÜ Mondo tööd ning veesüsteemi paigaldamist on toetanud Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest ning eraannetajad.

Fotod:

Lisainfo ja kommentaarid:

Kristi Ockba
MTÜ Mondo humanitaarabiekspert

+372 53402920

kristi.ockba@mondo.org.ee