Uudised

Freedom House’i raport: Eesti demokraatia on siirderiikide seas esirinnas

laine uudised-laine
1. august 2016

Mõttekoja Freedom House iga-aastases siirderiikide demokraatia seisundit hindavas raportis sai Eesti 29 postkommunistliku riigi seas parima skoori. Eesti demokraatia on tugevatel alustel ja riigivalitsemine esindab parimaid liberaalse demokraatia praktikaid.

29 endise kommunismiriigi demokraatia indeksit troonib Eesti, järgnevad  Sloveenia ja Läti. Viimaste seas on Türkmenistan ja Usbekistan. Suurim langus oli Makedoonias. Positiivne näide oli Ukraina, kus vabakonna survel toimus mõningane edasiminek võitluses korruptsiooniga

„Kogu regiooni arengut iseloomustas 2015. aastal rändekriis ja probleemid majanduses, mille mõju ähvardab nii Euroopa Liidu stabiilsust kui ka Euraasia diktaatorlike valitsemissüsteemide püsivust,“ selgitab ülevaadet riigivalitsemise ekspert Rauno Vinni Praxisest.

Tema sõnul langes kõikide siirderiikide keskmine demokraatia skoor juba 12 aastat järjest. Languse vedaja on olnud Venemaa, kus elab enam kui kolmandik kogu regiooni rahvastikust. Kuid alates 2011. aastast on olukord kehvemaks muutunud ka teistes Euraasia riikides ja Balkanil, samuti Kesk-Euroopas.

„Eelmise aasta suundumustest väärib märkimist, et paljude Kesk-Euroopa ja Balkani riikide poliitiliste liidrite jõuline tegevus on läinud vastuollu demokraatia põhiprintsiipidega,“ sõnab Vinni. „Euroopa Liidu suutmatus rändekriisi asjakohasel moel ohjata pakkus nende riikide populistidele võimaluse võõraviha õhutamiseks ja andis võimuritele stabiilsuse loomise sildi all enam ruumi oma erahuvide edendamiseks,“ selgitab ekspert.

Aruandes tuuakse välja, et Euraasias asuvates siirderiikides tekitas naftahindade suur langus kriisi majanduses. Autoritaarsed juhid pidid kriisi leevendamiseks astuma edasisi samme oma võimu kindlustamiseks. Näiteks Venemaalt alguse saanud vabaühenduste ahistamine levis üle kogu Euraasia regiooni.

„Eestile antud hinnang võrreldes eelmise perioodiga palju ei muutunudki, vaid paranes veidi tänu hästikorraldatud valimiste protsessile. Meil olid kodanikuvabadus ja -õigused tagatud, e-valimised toimisid ja parlamenti pääsesid uued erakonnad,“ võtab Vinni aasta kokku. See tõendas aruande hinnangul meie mitmepartei süsteemi toimivust ja valimiste stabiilset demokraatlikkust

Freedom House’i siirderiikide demokraatia aruanne keskendub seitsmele teemale: demokraatlik riigijuhtimine, valimised, kodanikuühiskond, meedia sõltumatus, demokraatia omavalitsustes, õigusraamistik ja korruptsioon. Demokraatia tasemele anti hindeid 2015. aasta ühiskondlike sündmuste ja poliitiliste otsuste alusel.

Eesti demokraatia olukorda hindasid Freedom House’i tellimusel ja ühtse metoodika järgi mõttekoja Praxis eksperdid Jane Matt, Hille Hinsberg ja Rauno Vinni. Freedom House on sõltumatu organisatsioon, mis toetab demokraatlikke muutusi, jälgib vabaduste olukorda maailmas ning edendab demokraatiat ja inimõigusi.

Vt aruannet ja riikide hinnanguid: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016