Uudised

Kes väärivad kodanikujulguse aumärki?

laine uudised-laine
5. september 2016

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid, kellele anda novembri lõpus kodanikujulguse aumärgid. 

Kodanikujulguse aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast, aumärgiga väärtustab riik kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel.

Aumärke võib anda:
1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
2) kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise eest;
3) kuriteoohvri abistamise eest;
4) muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

2015. aastal said kodanikujulguse aumärgid Taavi Alliku, Vladimir Krasnov, Jelizaveta, Ruslan, Gert Miltop, Nikolai Kondratov, Aile Tammistu, Kevin Uke, Ragne Kuusemäe, Valerija Musakko ja E. S. Täpsemat infot aumärgi saajate ja nende tegevuse kohta leiate siit.

Ministeerium ootab ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta nimetusega „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 14. oktoobriks 2016. a aadressil: Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või e-mailile kart.repponen@just.ee.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
3) põhjendus;
4) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
5) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.