Uudised

KÜSK ootab kandidaate arenguhüppe taotlusvooru

laine uudised-laine
30. september 2015

Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas kolmandat korda arenguhüppe taotlusvooru, kuhu oodatakse vabaühendustelt 2. veebruariks 2016 selliseid projekte, mis keskenduvad organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamisele, et saavutada ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel oluline arenguhüpe.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot ning projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2016 – 31. mai 2017. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldatakse, et projekt kestab vähemalt 8 kuud. Kokku on voorus jagada 300 000 eurot.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse põhjalik analüüs oma arenguvajadustest. See peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning tulevikku vaatav. Projektiga võib arendada nii ühte kui ka mitut tegevusvõimekust, kuid fookus(t)e valimine peab olema selgelt, analüüsist lähtuvalt põhjendatud.

Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused.

Projektide esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2016 kell 15.00.

Kõik vajalik teave taotlemise tingimuste ja infopäevade kohta on leitav siit: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ah16

Infopäevad toimuvad viiel korral Eestimaa eri paigus ning neis osalemine on taotlemisest ja arenguprojekti ette võtmisest huvitatud organisatsioonidele vägagi soovitatav. Infopäevadel toimub lisaks taotlusvooru tutvustamisele ka organisatsiooni arendamise minikoolitus, mida viib läbi Ülle Puustusmaa BDA Consultingust ning KÜSKi toel Hooandja poolt loodud vabaühenduste ühisrahastusplatvormi võimaluste tutvustus.

Infopäevade kohta loe rohkem siit.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko,
tel 655 6423,
e-post: mariliis@kysk.ee