artikkel

Kuus miljonit toetusraha Aktiivsete Kodanike Fondilt

laine
17. juuni 2024
Foto:

Vabaühenduste Liidul on 2019.-2024. aastal on olnud võimalus kasutada Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi, et panustada kodanikuühiskonna võimekusse.

Mida nende aastate jooksul tegime?

Kõige olulisemaks peame vabakonna tulevikujuhtide arenguprogrammi. Arenguprogrammi ülesehitusel toetusime vabaühenduse juhi kompetentsimudelile, mille välja töötamisse panustasid kümmekond vabakonna juhti. Aastase arenguprogrammi jooksul olid fookuses kõik juhi kompetentsid ning lõpetas kaks lendu ja 23 osalejat. Programmi lõpetamisel oli kõigi osalejate hinnang oma kompetentsidele tõusnud, kõige rohkem 1,7 ja grupi keskmisena 1 hindepunkt. Kompetentside lõikes oli tõus suurim huvikaitse ja väliskommunikatsiooni kompetentsis.

Juhtide võimekuse teemadega tegelesime ka talvekoolis ja korraldasime alustavate juhtide kiirendi ning kogemusgruppide kohtumised. Programmi lõpus ajakohastasime kompetentsimudeli ning see on kasutusel väga paljudes organisatsioonides ja koolituste kavandamisel.

Samuti olime Avatud Eesti Fondi partner toetusvõimaluste tutvustamisel ja nõustamisel. Kokku oli Eesti vabakonnal võimalus kasutada ligi 6 miljonit eurot, et tõsta oma organisatsiooni võimekust ja kodanikuaktiivsust ning arendada osalusdemokraatiat. Meie roll oli toetusvõimalustest teavitamine, nõustamine ja toetuse saajate toetamine erinevate koolitustega. Valmisid mitmed veebiseminarid, näiteks andmekaitse, tekstide kirjutamise, strateegilise planeerimise teemadel. Lisaks korraldasime koolitusi huvikaitse- ja andmekaitseplaani koostamisest, AI võimalustest ja mõju hindamisest.

Oleme äärmiselt rõõmsad ja tänulikud, et Aktiivsete Kodanike Fondi abil on 111 projekti toetust saanud. Seekordne programmiperiood on lõppenud ning jääb ootus ja lootus, et selline Eesti vabakonna jaoks oluline toetus tulevikus jätkub.

Pildil tulevikujuhtide arenguprogrammi kohtumine augustis 2020.