Uudised

Lastekaitse Liit: lastekaitsepäev, 1. juuni peab saama riiklikuks tähtpäevaks!

laine uudised-laine
1. juuni 2018
Eesti seadis 26 aastat tagasi ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinedes eesmärgi seista iga lapse õiguste ja heaolu eest. Meid kõiki peaks ühendama hoolivus ja austus laste kui kaaslaste suhtes. Lastekaitsepäev on küll muutunud üldrahvalikult tähistatavaks rõõmupäevaks, kuid kahetsusväärselt ei ole seadusandja kinnitanud seda päeva riikliku tähtpäevana. 

Traditsioon tähistada lastekaitsepäeva ulatub paljudes riikides juba peaaegu saja aasta taha, olles alguse saanud 1925. aastal Genfis toimunud ülemaailmselt konverentsilt. Kuigi mitmed riigid tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel aegadel, on Eestis kinni peetud juunikuu esimese päeva tavast.

„Laps ei ole väike täiskasvanu, täna on ta aktiivne, mõtlev, leiutav ühiskonnaliige, keda just sellisena peaksime hindama ja esile tõstma“, ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Lastekaitse Liit kutsub üles väärtustama lapsi ja tähistama tänast päeva, 1. juunit, riikliku tähtpäevana rõhutades sellega laste olulisust Eestile kõrvuti emade, isade ja vanavanematega – on ju ka neil oma riiklik tähtpäev. Leiame,, et Eesti riik on lapsesõbraliku ühiskonnana valmis selleks, et 1. juunil tähistada lastekaitsepäeva riikliku tähtpäevana.

Lisainfo:

Grete Landson

kommunikatsioonijuht

MTÜ Lastekaitse Liit

5651909