Uudised

Loomus kutsub jõulude eel üles allkirjastama foie gras’ keelustamist toetavat petitsiooni

laine uudised-laine
20. detsember 2019

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus teeb koostööd Belgia organisatsiooniga GAIA, et keelustada foie gras’ tootmine Euroopa Liidus. Kuigi Eestis ja 22 teises liikmesriigis on sunniviisiline partide ja hanede söötmine keelatud, on barbaarne praktika jätkuvalt lubatud viies liikmesriigis: Belgias, Prantsusmaal, Hispaanias, Bulgaarias ja Ungaris.

“Kuna foie gras tarbimise kõrghooaeg on jõulud ja aastavahetus, on just see aeg sobivaim, et levitada teavet foie gras’ julmast tootmisprotsessist,” ütles Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. “Petitsioonile kogutud allkirjadega pöördume üheskoos GAIAga tuleva aasta alguses Eesti vabariigi valitsuse ja maaeluministri poole, et nad aitaksid kaasa sunniviisilise söötmise keelustamisele kogu Euroopa Liidus.”

Foie gras on pardi- või hanemaksast valmistatud toiduaine, mille saamiseks nuumatakse linde, kuni nende maksa normaalkaal ületatakse mitmekordselt. Põhiline vastuolu foie gras tootmises on lindude sunniviisiline söötmine. Selleks sisestatakse linnu kõrri 2-3 korda päevas toru, et pumbata neile sisse suuremas koguses toitu, kui nad muidu vabatahtlikult sööksid. Partide puhul toimitakse sel viisil kaks nädalat, hanede puhul kolm nädalat. Sunniviisilise söötmise eesmärk on tekitada maksarakkude rasvhüpertroofia (hepatosteatoos ehk rasvmaks). Selle patoloogia tõttu võib linnu maks ületada oma normaalsuuruse rohkem kui kümnekordselt. 

Sunniviisiline söötmine tekitab lindudele raskeid terviseprobleeme, sealhulgas kuumastressi, luude patoloogiaid ja rasvumust, mis omakorda võivad viia tõsiste probleemideni jalgadega ning muude patoloogiliste seisunditeni. Sunniviisilise söötmise käigus suureneb lindude suremus 10–20 korda võrreldes lindudega, keda sel viisil ei söödeta. Euroopa Komisjoni loomade tervishoiu ja heaolu teaduskomitee (SCAHAW) teatas juba 1998. aastal, et “praegusel kujul toimuv sunniviisiline söötmine on lindude heaolu kahjustav”. Sellest ajast saati pole Euroopa Komisjonis vastaval teemal rohkem uurimistööd tehtud. 

Palun aita lõpetada foie gras’ tootmine Euroopa Liidus! Kirjuta alla: https://www.foiegras.ee

MTÜ Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

www.loomus.ee

Lisainfo:
Annika Lepp
Kommunikatsioonijuht
+372 5516564
annika@loomus.ee