artikkel

Margarita Ingel: konfliktide vahendamine rikastab mõttemaailma

laine
30. oktoober 2023
Foto:

Inimese suhted lähedaste, sõprade ja ümbritseva maailmaga laiemalt mõjutavad igapäevaelu, rahulolu ja sageli ka turvatunnet. On ju nii, et kui peres, tööl või elukohas on meil kellegagi lahkhelid, saadab sellest tekkiv raske tunne meid kõikjal ning võib meie heaolutunde olulisel määral alla viia. 

Rahu ja harmoonia armastajana hindan terveid ja hoolivaid suhteid nii isiklikus kui ka professionaalses elus. Usun, et konfliktis endas ei ole midagi halba ning see on meie sotsiaalse elu lahutamatu osa. Probleemkoht on pigem see, kuidas inimesed konflikte lahendavad ning millised teadmised ja oskused neil selleks tegelikult on. Olles aastaid tööd teinud inimesi abistavates ametites märkasin, et sageli vajavad konflikti sattunud inimesed n-ö kolmandat neutraalset osapoolt, kes ei mõistaks kohut, ei otsiks süüdlast, vaid aitaks hoolivalt ja toetavalt tülitsevatel inimestel konfliktist väljuda. Juba mitmeid aastaid toetan suure rõõmuga inimesi, kes on sattunud keerulisse konfliktiolukorda ja aitan neid sealt välja juhatada.  

Konflikti juhtimist ja vahendamist alustasin vabatahtlikuna Sotsiaalkindlustusametis, kuhu laekuvad nii lihtsad, kui ka keerulisemad vahendamist vajavad juhtumid, mis jõuavad sinna politseist, prokuratuurist, kohalikest omavalitsustest ja erinevatest haridusasutustest. Eriti suurt rõõmu pakuvad mulle juhtumid noortega, sest tunnen, et konfliktivahendus võimaldab leida karistamisele palju tõhusamaid ja toimivamaid alternatiive, õpetab noorele inimesele juba maast madalast, kuidas efektiivselt toimida, oma vajaduste eest teisi arvestavalt seista ning võtta ka vastutus ja heastada konfliktiga sellele eelnenud olukorraga tekitatud kahjud.  

Tulenevalt oma eelnevast töökogemusest politseis, pöörduvad sageli minu kui vabatahtliku konfliktivahendaja poole inimesed, kes on näiteks oma naabriga tülli läinud ning omal käel enam hakkama ei saa. Mul on alati suur rõõm ja hea meel luua võimalikult turvaline ruum, et inimesi tupikolukorrast välja juhatada. Sageli vajavad inimesed lihtsalt ärakuulamist, nende tunnete mõistmist ja mõtteid, kuidas olukorras edasi liikuda. Konfliktivahendajana puutun kokku väga erinevate inimestega, mis rikastab mu mõttemaailma ja võimaldab näha erinevaid vaatenurki olukordadele. Usun, et konfliktide vahendamine maandab negatiivsete emotsioonide taset, ennetab uusi tõsisemaid konflikte ning kingib inimestele meelerahu ja taastab inimeste väärikuse. Tunnen rõõmu, kui mõni keerulisem suhetepundar saab lahenduse või tülist tekkinud hingevalu leevenduse ning see tunne on oluliselt väärtuslikum kui rahaline tasu – olen avastanud, et see on minu viis meie ühiskonnale midagi tagasi anda.

Loe ka teisi heade kodanike lugusid.