Uudised

Toeta põlevkivienergiast loobumist ning puhtamat elukeskkonda!

laine uudised-laine
12. märts 2018
Eesti keskkonnaorganisatsioonid edastavad palve toetada PÕXITi teemalist rahvaalgatust. Hetkel on Eesti maailma kõige saastavamate riikide edetabelis kaheksas, seda suuresti põlevkivi tõttu. 

PÕXIT ehk põlevkivi-exit tähendab järkjärgulist üleminekut põlevkivilt taastuvatele energiaallikatele. Selleks on vaja senisest suuremat poliitilist tahet ning valdkonnaülest strateegiat. Soovime anda rahvasaadikutele selge sõnumi, et avalikkus tunneb paremate lahenduste leidmise vastu huvi, ning lükata hoo sisse ühele olulisemale Eesti tulevikku puudutavale arutelule.

Meie esimene eesmärk on koguda 31. märtsiks vähemalt 1000 allkirja, mis tagab, et teema Riigikogus arutusele võetakse.

Kui oled nõus, et peaksime hakkama juba täna astuma tõsiseltvõetavaid samme jätkusuutlikumate lahenduste ja puhtama elukeskkonna suunas, siisa anna oma allkiri Rahvaalgatuse lehel:

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/e05abc15-5e49-4205-bfb3-520ed6caf057

Miks on juba täna oluline leida paremaid lahendusi tulevikuks? Põlevkivienergia kasutamine on täna Eesti suurimaid keskkonnaprobleeme. Kui mujal maailmas minnakse üha enam üle taastuvale energiale, siis Eesti on jätkuvalt põlevkivist kui ühest saastavaimast fossiilkütusest sõltuvuses. Sellest sõltuvusest vabanemine mõjuks hästi nii meie keskkonnale, inimeste tervisele kui ka majandusele. 

Põlevkivienergeetikast ja sellega seotud keskkonnamõjudest ei ole võimalik vabaneda aga üleöö – selleks tuleks hakata juba praegu senisest märksa aktiivsemalt lahendusi otsima ning plaane seadma. Loe lähemalt põhjuste kohta Rahvaalgatuse lehelt!

Rahvaalgatust veab eest Eesti Roheline Liikumine.

Algatust toetavad Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus.

Rohkem infot:

Mihkel Annus

mihkel@roheline.ee

+372 5691 3094