artikkel

Aktiivsete Kodanike Fondi esimesse taotlusvooru saabus ligi 60 taotlust

laine
Foto:

Möödunud nädalal lõppes Eesti vabaühendustele mõeldud Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) esimene taotlusvoor, kuhu saabus 58 projektitaotlust. Kokku läheb jagamisele 1,1 miljonit eurot ning taotlusi esitati kokku summale 3,86 miljonit eurot.

Mai lõpus välja kuulutatud taotlusvoor oli mõeldud keskmise suurusega ning suurtele strateegilistele projektidele, kestusega 18-24 kuud ning toetussummadele 30 000-60 000 eurot ning 80 000-100 000 eurot. Kõige rohkem soovivad ühendused edendada demokraatlikku kultuuri ning kodanikuteadlikkust. Lisaks oli võimalik toetust taotleda veel neljale valdkonnale: inimõigustele ja võrdsele kohtlemisele, sotsiaalsele õiglusele ja haavatavate rühmade kaasatusele, soolisele võrdõiguslikkusele ning soolise vägivalla vastu võitlemisele ning keskkonnaprobleemide ja kliimamuutustega tegelemiseks.

Aktiivsete Kodanike Fondi eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning võimestada ühiskondlikult haavatavaid gruppe. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. “Meil on hea meel, et info Aktiivsete Kodanike Fondist on Eesti vabaühendusteni kohale jõudnud. Ligi 60 projektitaotlust on Eesti väiksust ning vabakonna võimekust arvestades hea tulemus. Lõpuks ellu viidavad algatused nõuavad põhjalikku läbimõeldust, pühendumist ja sageli ka koostööd mitme osapoole vahel,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Esimese taotlusvooru lõplikud tulemused ehk toetust saanud projektid teeb Avatud Eesti Fond teatavaks oktoobri lõpuks.

Lisaks esimesele lõppenud taotlusvoorule korraldatakse veel 4 avatud taotlusvooru. Järgmine voor vabaühenduste võimekuse suurendamiseks mõeldud projektidele kuulutatakse välja septembri lõpus ning sellele järgnevad infopäevad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Vooru toetussummad jäävad vahemikku 10 000- 20 000 eurot ning projektide kestuseks on 18 kuud. Aastatel 2019-2023 toetab ACF Eesti vabakonda kokku 3,3 miljoni euroga.

Kogu täiendava info Aktiivsete Kodanike Fondi elluviimise kohta Eestis leiab kodulehelt www.acf.ee
Lisaks Eestile viiakse Euroopa Majanduspiirikonna toetustest rahastatud programmi ellu veel 15 Euroopa riigis.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
ACFi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee
+372 555 63 398

Meediapäringud:
Mari Roonemaa
Kommunikatsioonijuht
mari@oef.org.ee
tel: +372 56454598